Fogyasztóvédelem a gyakorlatban 2024-ben

0

Fogyasztókat védő szabályokat több jogszabályban is találunk. A fogyasztóvédelmi békéltető testület eljárása a fogyasztók és vállalkozások közötti viták peren kívüli rendezésének egyik fóruma. A fogyasztóvédelmi békéltető testületek működésében és eljárásában jelentős változások következtek be 2024. január 1-jétől. Hogyan néz ki a fogyasztóvédelem a gyakorlatban 2024-től?

Kit véd a fogyasztóvédelem 2024-ben?

2023-ban a fogyasztóvédelmi törvény a fogyasztó fogalmát még tágabban határozta meg, mint más jogszabályok. Így a törvény által nyújtott védelem olyan személyekre is kiterjedt, akik egyébként a Polgári Törvénykönyv alapján nem minősültek fogyasztónak.

2024. január 1-jét megelőzően a fogyasztóvédelmi törvény alkalmazásában fogyasztónak minősült az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységi körén kívül eső célok érdekében eljáró mikro-, kis- és középvállalkozás is. E vállalkozás akkor számított fogyasztónak, ha árut vett, rendelt, kapott, használt, vett igénybe vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje volt. 2024-től azonban a fogyasztó fogalma már semmilyen esetben nem terjed ki a mikro-, kis- és középvállalkozásokra.

Annak ellenére, hogy szűkült a fogyasztónak minősülő személyek köre, a fogyasztóvédelmi törvény szerint még most így is tágabb maradt a fogyasztó fogalma, mint a Polgári Törvénykönyv alapján. Továbbra is fogyasztónak minősül az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységi körén kívül eső célok érdekében eljáró civil szervezet, egyházi jogi személy, társasház, lakásszövetkezet, amely árut vesz, rendel, kap, használ, vesz igénybe vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje. E személyek a Polgári Törvénykönyv értelmében továbbra sem számítanának fogyasztónak, mivel a Ptk. alapján fogyasztó csak természetes személy (ember) lehet. A fogyasztóvédelmi törvény körében azonban ezek a szervezetek továbbra is élvezik a fogyasztóknak járó védelmet.

XL IDŐ Felhő alapú munakidő-nyilvántartó szoftver
Munkaidő-Nyilvántartás könnyedén! Stabil, gyors, rugalmas, felhasználóbarát!

Fogyasztóvédelem online

A fogyasztóvédelem őrei a fogyasztóvédelmi békéltető testületek, akik az előttük folyó eljárásban 60 napos határidőn belül meghallgatási időpontot tűznek ki az érintett felek részére. Korábban a meghallgatás főszabály szerint személyesen zajlott. 2024. január 1-től azonban a meghallgatás főszabály szerint online történik. Az online meghallgatás az eljárás gyorsaságát és költséghatékonyságát hivatott szolgálni.

A fogyasztónak továbbra is lehetősége lesz arra, hogy az online meghallgatás helyett személyes meghallgatást kérjen. Erre okot adhat. ha például a fogyasztó nem rendelkezik megfelelő eszközzel, így az online meghallgatáson nem tudna részt venni.

A vállalkozás képviselője az online meghallgatáson köteles részt venni. Ha a fogyasztó személyes meghallgatást kér, akkor a vállalkozás képviselője köteles legalább online módon részt venni a meghallgatáson.

Döntés a fogyasztóvédelmi eljárásban

A fogyasztóvédelmi békéltető testületi eljárásnak elsődleges célja, hogy a jogvitában érintett fogyasztó és vállalkozás között egyezséget hozzon létre. Ha azonban az egyezséget nem sikerül létrehozni, akkor a békéltető testület az ügy érdemében többféle döntést hozhat. Amennyiben a fogyasztó kérelme megalapozott, akkor kötelezést tartalmazó határozatot hozhat vagy ajánlást tehet. Amennyiben a kérelem nem megalapozott, akkor a fogyasztó kérelmét elutasítja.

A vállalkozásra nézve kötelező erejű döntést a békéltető testület korábban abban az esetben hozhatott, ha a vállalkozás önkéntesen alávette magát a testület döntésének.

A fogyasztóvédelmi békéltető testület 2024. január 1-től alávetési nyilatkozat hiányában is hozhat a vállalkozásra nézve kötelezést tartalmazó döntést. Ennek feltétele, hogy a fogyasztó igénye – sem a kérelemben, sem a határozat meghozatalakor – nem haladja meg a 200.000 forintot.

Az eljárási költségre vonatkozó új szabály

A korábbi szabályozás szerint a fogyasztóvédelmi békéltető testületi eljárás költségét mindig annak a félnek kellett viselni, akinek a hátrányára a testület az ügyet eldöntötte. Így a fogyasztó kérelmének elutasítása esetén a fogyasztó viselte a vállalkozás eljárással felmerült költségeit is.

Az új szabályozás szerint a fogyasztó kérelmének elutasítása esetén a felek a saját költségüket viselik. Tehát a fogyasztó ebben az esetben sem kötelezhető az eljárás költségének megtérítésére.

A fogyasztóvédelem területi átszervezése

A fogyasztóvédelmi békéltető testületek mindeddig vármegyénként szerveződtek. 2024-től az új szervezeti rendszerben 8 területileg illetékes békéltető testület létezik. Így egyes békéltető testületekhez több vármegye is tartozik.

Ugyanakkor a fogyasztók hozzáférési lehetőségei nem csökkentek, hanem növekedtek. Mostantól a fogyasztók meghallgatására nem csak az illetékes békéltető testületek székhelyén és a vármegyeszékhelyeken, hanem a megyei jogú városokban is lehetőséget kell biztosítani.

Dr. Szabó Gergely
ügyvéd
– – – – – – – –
A fenti rövid tájékoztatás a teljesség igénye nélkül, figyelemfelhívó céllal készült, mely nem minősül jogi tanácsadásnak.
A megbízható jogi képviselő
Kocsis és Szabó Ügyvédi Iroda
info@kocsis-iroda.hu
+36 (1) 266-6621, +36 (30) 692-9392
www.kocsis-iroda.hu, www.kocsisszabougyved.hu
Kövessen bennünket itt is: Facebook, Instagram, LinkedIn, Pinterest

Minden jog fenntartva – www.adosziget.hu – adosziget@adosziget.hu

Feliratkozom az Adó Sziget szakmai hírlevélre

BÉR és TB elszámolási Humánügyviteli Rendszer
XL-Bérprogram és TB-elszámolási Rendszer 2024.
Megosztás

About Author

Comments are closed.