Fizetés nélküli szabadság – mikor jogosult rá a munkavállaló?

0

Fizetés nélküli szabadságot az esetek többségében a munkavállaló kérelmére szokott kiadni a munkáltató. Azonban a jogszabály azt sem tiltja meg, hogy közös megegyezéssel jöjjön létre fizetés nélküli szabadság.

Gyermek gondozása céljából

A munkavállaló gyermeke harmadik életéve betöltéséig – a gyermek gondozása céljából – fizetés nélküli szabadságra jogosult, amelyet a munkavállaló kérésének megfelelő időpontban kell kiadni.

A munkavállaló – örökbe fogadott gyermeke gondozása céljából – a gyermek gondozásba történő kihelyezésének kezdő időpontjától számított három évig, három évesnél idősebb gyermek esetén hat hónapig fizetés nélküli szabadságra jogosult, amelyet a munkavállaló kérésének megfelelő időpontban kell kiadni. A munkavállaló a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló törvény szerinti gyermekgondozási díj időtartamára fizetés nélküli szabadságra jogosult.

A fizetés nélküli szabadság megszűnik

a) a gyermek halva születése esetén,
b) ha a gyermek meghal, a halált követő tizenötödik napon,
c) ha a gyermeket – a külön jogszabályban foglaltak szerint – ideiglenes hatállyal elhelyezték, átmeneti vagy tartós nevelésbe vették, továbbá harminc napot meghaladóan bentlakásos szociális intézményben helyezték el, a gyermek elhelyezését követő napon.

A fentebbiekben megjelölt esetben a szabadság tartama – a szülést követően – hat hétnél rövidebb nem lehet.

Jó ha tudjuk, hogy a munkavállalónak gyermeke személyes gondozása érdekében fizetés nélküli szabadság jár a gyermek tizedik életéve betöltéséig a gyermekgondozást segítő ellátás folyósításának tartama alatt.

Hozzátartozó személyes ápolása esetén

A munkavállaló gyermekén túl, hozzátartozója tartós – előreláthatólag harminc napot meghaladó – személyes ápolása céljából, az ápolás idejére, de legfeljebb két évre is fizetés nélküli szabadságra jogosult. Ebben az esetben a tartós ápolást és annak indokoltságát az ápolásra szoruló személy kezelőorvosa igazolja.

Tartsuk szem előtt, hogy a munkavállaló a fizetés nélküli szabadság igénybevételét legalább tizenöt nappal korábban írásban köteles bejelenteni. A fizetés nélküli szabadság a munkavállaló által megjelölt időpontban, de legkorábban a szabadság megszüntetésére irányuló jognyilatkozat közlésétől számított harmincadik napon szűnik meg.

Minden jog fenntartva –www.adosziget.huadosziget@adosziget.hu

Feliratkozom az Adó Sziget szakmai hírlevélre

XL IDŐ Felhő alapú munakidő-nyilvántartó szoftver
Munkaidő-Nyilvántartás könnyedén! Stabil, gyors, rugalmas, felhasználóbarát!
Megosztás

About Author

Comments are closed.