Előzetesen felszámított adó megosztása

0

Az előzetesen felszámított adó kizárólag az adólevonásra jogosító termékértékesítésének, szolgáltatásnyújtásának betudható részében vonható le, abban az esetben, ha az adóalany egyaránt teljesít az adólevonásra jogosító termékértékesítést, szolgáltatásnyújtást és arra nem jogosító termékértékesítést, szolgáltatásnyújtást.

Tételes elkülönítés az előzetesen felszámított adó kapcsán

Az előzetesen felszámított adó levonható és le nem vonható részének megállapításához nagyon fontos, hogy legyen egy megbízható, megfelelően részletezett nyilvántartásunk. Ezen nyilvántartás célja, hogy az adólevonási jog keletkezésétől kezdődően alkalmas legyen annak egyértelmű, megbízható és folyamatos követésére, hogy a termék, szolgáltatás használata, egyéb módon történő hasznosítása adólevonásra jogosító termékértékesítését, szolgáltatásnyújtását vagy arra nem jogosító termékértékesítését, szolgáltatásnyújtását szolgálja (tételes elkülönítés).

Figyeljünk rá, hogy abban az esetben, ha a termék, szolgáltatás természete, illetve a használat, egyéb módon történő hasznosítás jellege folytán az előzetesen felszámított adó megosztása a tételes elkülönítés szabályai szerint nem végezhető el, a megosztást más, a követelményt kielégítő szabályok szerint is elvégezhetjük. Ennek hiányában a tételes elkülönítés szabályai szerint meg nem osztható előzetesen felszámított adót az általános forgalmi adóról szóló törvény 5. számú mellékletben meghatározott számítási módszer alkalmazásával kell arányosan megosztani.

Az ezen adó arányos megosztásának számítása a következő képlet alkalmazásával történik:

L = A x L(H);

ahol az
L: az arányosítással megosztandó előzetesen felszámított adóból a levonható rész összege,
A: az arányosítással megosztandó előzetesen felszámított adó éves szinten összesített összege,

és az L(H) pedig: a levonási hányados, amelynek

  • számlálójában az adólevonásra jogosító termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás ellenértékének – ideértve az ezekhez kapcsolódó előleget is – adó nélkül számított, forintban megállapított és éves szinten összesített összege szerepel,
  • nevezőjében pedig egyrészt a számlálóban szereplő összeg, másrészt az adólevonásra nem jogosító termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás ellenértékének – ideértve az ezekhez kapcsolódó előleget is – adó nélkül számított, forintban megállapított és éves szinten összesített összege szerepel együttesen.

Az ehhez kapcsolódó előírásokat az általános forgalmi adóról szóló törvény 5. számú melléklete tartalmazza, melyet egy következő cikkünkben fogunk részletezni.


Minden jog fenntartva – www.adosziget.hu – adosziget@adosziget.hu

Feliratkozom az Adó Sziget szakmai hírlevélre

XL-Bérprogram és TB-elszámolási Rendszer 2024.
Megosztás

About Author

Comments are closed.