Bejelentés tagi részesedés ingyenes megszerzéséről

0

Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló törvény (továbbiakban Gst.) 39/E.§ (1) bekezdésének da) pontja szerint a jogi személy, az egyéb szervezet által kibocsátott részvény vagy más forgalomképes tagi részesedés (a továbbiakban együtt: tagi részesedés) megszerzését az azt megszerző személy az alábbi nyomtatványon jelenti be 2017. június 30-ig az illetékes állami adó- és vámhatósághoz, ha a tagi részesedésének megszerzése ingyenesen történt.

Bejelentés tagi részesedés ingyenes megszerzéséről

(Benyújtandó 2017. június 30-áig az illetékes állami adó- és vámigazgatósághoz)

A tagi részesedést ingyenesen MEGSZERZŐ

Természetes személy

Családi neve és utóneve:……………………..…………………………………..
Születési családi neve és utóneve:……………..……………….………………..
Születésének időpontja:………………………helye: …………..……..…………
Anyja születési családi és utóneve:……..……………………………..…………
Lakóhely /levelezési cím: ..………………………………………………………
Telefonszám:………………………………………………………………………
Adóazonosító jel: ……………………………………………………………..…

Jogi személy, egyéb szervezet

Elnevezése:……………………………………..………………………….……..
Székhelye:……………………………………………………………..…………..
Cégjegyzékszáma(nyilvántartási száma):………………………………..………
Cégjegyzékét (nyilvántartását) vezető bíróság, hatóság megnevezése és székhelye: ..…………………………………………..…………………………………….…
Ügyintéző telefonszáma:…………………………………………………………
Adószáma: ………………………………………………………………………

1. 1) A tagi részesedést ÁTRUHÁZÓ

Elnevezése:……………………………………..……………………………….………..
Székhelye:……………………………………………………………..…………………..
Cégjegyzékszáma(nyilvántartási száma):………………………………………..………
Cégjegyzékét (nyilvántartását) vezető bíróság, hatóság megnevezése és székhelye: ..…………………………………………..………………………………………………
Adószáma: ………………………………………………………………………………
Az átruházott tagi részesedés névértéke vagy más azonosítója: …………….….……….

……………………………………………………………….…………………………….

Az átruházott tagi részesedést kibocsátó

megnevezése:…………………………………………………………….….…..
székhelye:…….………………………………………………………….…..…..
cégjegyzékszáma: nyilvántartási száma):…………………………….….….…..

Az átruházott tagi részesedés révén a megszerző személy mekkora részesedést szerzett a tagi részesedést kibocsátó jogi személy, egyéb szervezet saját tőkéjében:………..%

darabszáma:………..

A tagi részesedés megszerzésének alapjául szolgáló szerződés megkötésének időpontja, szerződés azonosító- vagy iktatószáma .………………………………………………….…………

BÉR és TB elszámolási Humánügyviteli Rendszer
XL-Bérprogram és TB-elszámolási Rendszer 2024.

2) A tagi részesedést ÁTRUHÁZÓ

Elnevezése:……………………………………..……………………………..…………..
Székhelye:…………………………………………………………………………………..
Cégjegyzékszáma(nyilvántartási száma):………………………………..………….……
Cégjegyzékét (nyilvántartását) vezető bíróság, hatóság megnevezése és székhelye: ..…………………………………………..………………………………………….……
Adószáma: …………………………………………………………………………….…
Az átruházott tagi részesedés névértéke vagy más azonosítója: ………………….……….

……………………………………………………………….…………………………….

Az átruházott tagi részesedést kibocsátó
megnevezése:………………………………………………………………..…..
székhelye:…….………………………………………………………….…..…..
cégjegyzékszáma: nyilvántartási száma):………………………………………..

Az átruházott tagi részesedés révén a megszerző személy mekkora részesedést szerzett a tagi részesedést kibocsátó jogi személy, egyéb szervezet saját tőkéjében:………..%

darabszáma:……….

A tagi részesedés megszerzésének alapjául szolgáló szerződés megkötésének időpontja, szerződés azonosító- vagy iktatószáma .……………………………………………………………..

Kelt:……………………………………………………..

……………………………………….
adózó vagy törvényes képviselő,
meghatalmazott aláírása

Az állami adó- és vámhatóság igazolja, hogy az adózó a fenti tagi részesedés(ek) ingyenes megszerzését a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 39/E.§ (1) bekezdés da) alpontja alapján bejelentette.

HIVATAL TÖLTI KI

Átvétel dátuma:
……………………………………………………..

Pecsét helye:
………………………………………………………………….

átvevő aláírása
………………………………………………………………….

átvevő kódja, neve
………………………………………………………………….

átvevő beosztása
………………………………………………………………….

TÁJÉKOZTATÓ

BEJELENTÉS

tagi részesedés ingyenes megszerzéséről

Tisztelt Adózó!

Tájékoztatjuk, hogy a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban Gst.) 39/E.§ (1) bekezdésének da) pontja szerint a jogi személy, az egyéb szervezet által kibocsátott részvény vagy más forgalomképes tagi részesedés (a továbbiakban együtt: tagi részesedés) megszerzését az azt megszerző személy e nyomtatványon jelenti be

2017. június 30-ig

az illetékes állami adó- és vámhatósághoz, ha a tagi részesedésének megszerzése ingyenesen történt.

A nyomtatvány valamennyi pontja kötelezően kitöltendő. Az első pont esetében a tagi részesedést szerző személye szerinti adatokat kell szerepeltetni.

A nyomtatvány a NAV internetes honlapján, a www.nav.gov.hu hivatalos portálon adó/személyi jövedelemadó útvonalon „Bejelentés tagi részesedés ingyenes megszerzéséről” megnevezéssel letölthető.

A kitöltött nyomtatványt papír alapon két példányban szükséges az adózó állandó lakcíme szerint illetékes állami adó- és vámhatóság részére eljuttatni.

A fizetési kötelezettség Gst. 39/E.§ (1) bekezdése szerinti keletkezésének hiányát az adózó a tagi részesedés ingyenes megszerzése esetén a Gst. 39/E.§ (1) bekezdés d) pont da) alpontja szerinti bejelentéséről kiállított adóhatósági igazolással, egyébként a Gst. 13.§-a szerinti banki igazolással bizonyítja. Az adóhatósági igazolás a bejelentés másodpéldányán történik, melyet az adóhatóság személyesen átad illetve postai úton eljuttat az adózó részére.

Az adózó az igazolásokat a kiállítás évét követő ötödik év végéig köteles megőrizni.

Forrás: Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Minden jog fenntartva – www.adosziget.hu – adosziget@adosziget.hu

Feliratkozom az Adó Sziget szakmai hírlevélre

XL IDŐ online munkaidő nyilvántartó rendszer
XL IDŐ Online Munkaidő-nyilvántartó Rendszer
Megosztás

About Author

Comments are closed.