Bejelentés tagi részesedés ingyenes megszerzéséről

0

Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló törvény (továbbiakban Gst.) 39/E.§ (1) bekezdésének da) pontja szerint a jogi személy, az egyéb szervezet által kibocsátott részvény vagy más forgalomképes tagi részesedés (a továbbiakban együtt: tagi részesedés) megszerzését az azt megszerző személy az alábbi nyomtatványon jelenti be 2017. június 30-ig az illetékes állami adó- és vámhatósághoz, ha a tagi részesedésének megszerzése ingyenesen történt.

Bejelentés tagi részesedés ingyenes megszerzéséről

(Benyújtandó 2017. június 30-áig az illetékes állami adó- és vámigazgatósághoz)

A tagi részesedést ingyenesen MEGSZERZŐ

Természetes személy

Családi neve és utóneve:……………………..…………………………………..

Születési családi neve és utóneve:……………..……………….………………..

Születésének időpontja:………………………helye: …………..……..…………

Anyja születési családi és utóneve:……..……………………………..…………

Lakóhely /levelezési cím: ..………………………………………………………

Telefonszám:………………………………………………………………………

Adóazonosító jel: ……………………………………………………………..…

Jogi személy, egyéb szervezet

Elnevezése:……………………………………..………………………….……..

Székhelye:……………………………………………………………..…………..

Cégjegyzékszáma(nyilvántartási száma):………………………………..………

Cégjegyzékét (nyilvántartását) vezető bíróság, hatóság megnevezése és székhelye: ..…………………………………………..…………………………………….…

Ügyintéző telefonszáma:…………………………………………………………

Adószáma: ………………………………………………………………………

1. 1) A tagi részesedést ÁTRUHÁZÓ

Elnevezése:……………………………………..……………………………….………..

Székhelye:……………………………………………………………..…………………..

Cégjegyzékszáma(nyilvántartási száma):………………………………………..………

Cégjegyzékét (nyilvántartását) vezető bíróság, hatóság megnevezése és székhelye: ..…………………………………………..………………………………………………

Adószáma: ………………………………………………………………………………

Az átruházott tagi részesedés névértéke vagy más azonosítója: …………….….……….

……………………………………………………………….…………………………….

Az átruházott tagi részesedést kibocsátó

megnevezése:…………………………………………………………….….…..

székhelye:…….………………………………………………………….…..…..

cégjegyzékszáma: nyilvántartási száma):…………………………….….….…..

Az átruházott tagi részesedés révén a megszerző személy mekkora részesedést szerzett a tagi részesedést kibocsátó jogi személy, egyéb szervezet saját tőkéjében:………..%

darabszáma:………..

A tagi részesedés megszerzésének alapjául szolgáló szerződés megkötésének időpontja, szerződés azonosító- vagy iktatószáma .………………………………………………….…………

 

2) A tagi részesedést ÁTRUHÁZÓ

Elnevezése:……………………………………..……………………………..…………..

Székhelye:…………………………………………………………………………………..

Cégjegyzékszáma(nyilvántartási száma):………………………………..………….……

Cégjegyzékét (nyilvántartását) vezető bíróság, hatóság megnevezése és székhelye: ..…………………………………………..………………………………………….……

Adószáma: …………………………………………………………………………….…

Az átruházott tagi részesedés névértéke vagy más azonosítója: ………………….……….

……………………………………………………………….…………………………….

Az átruházott tagi részesedést kibocsátó

megnevezése:………………………………………………………………..…..

székhelye:…….………………………………………………………….…..…..

cégjegyzékszáma: nyilvántartási száma):………………………………………..

Az átruházott tagi részesedés révén a megszerző személy mekkora részesedést szerzett a tagi részesedést kibocsátó jogi személy, egyéb szervezet saját tőkéjében:………..%

darabszáma:……….

A tagi részesedés megszerzésének alapjául szolgáló szerződés megkötésének időpontja, szerződés azonosító- vagy iktatószáma .……………………………………………………………..

Kelt:……………………………………………………..

……………………………………….

adózó vagy törvényes képviselő,

meghatalmazott aláírása

Az állami adó- és vámhatóság igazolja, hogy az adózó a fenti tagi részesedés(ek) ingyenes megszerzését a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 39/E.§ (1) bekezdés da) alpontja alapján bejelentette.

HIVATAL TÖLTI KI

Átvétel dátuma:

……………………………………………………..

Pecsét helye:

………………………………………………………………….

átvevő aláírása

………………………………………………………………….

átvevő kódja, neve

………………………………………………………………….

átvevő beosztása

TÁJÉKOZTATÓ

BEJELENTÉS

tagi részesedés ingyenes megszerzéséről

Tisztelt Adózó!

Tájékoztatjuk, hogy a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban Gst.) 39/E.§ (1) bekezdésének da) pontja szerint a jogi személy, az egyéb szervezet által kibocsátott részvény vagy más forgalomképes tagi részesedés (a továbbiakban együtt: tagi részesedés) megszerzését az azt megszerző személy e nyomtatványon jelenti be

2017. június 30-ig

az illetékes állami adó- és vámhatósághoz, ha a tagi részesedésének megszerzése ingyenesen történt.

A nyomtatvány valamennyi pontja kötelezően kitöltendő. Az első pont esetében a tagi részesedést szerző személye szerinti adatokat kell szerepeltetni.

A nyomtatvány a NAV internetes honlapján, a www.nav.gov.hu hivatalos portálon adó/személyi jövedelemadó útvonalon „Bejelentés tagi részesedés ingyenes megszerzéséről” megnevezéssel letölthető.

A kitöltött nyomtatványt papír alapon két példányban szükséges az adózó állandó lakcíme szerint illetékes állami adó- és vámhatóság részére eljuttatni.

A fizetési kötelezettség Gst. 39/E.§ (1) bekezdése szerinti keletkezésének hiányát az adózó a tagi részesedés ingyenes megszerzése esetén a Gst. 39/E.§ (1) bekezdés d) pont da) alpontja szerinti bejelentéséről kiállított adóhatósági igazolással, egyébként a Gst. 13.§-a szerinti banki igazolással bizonyítja. Az adóhatósági igazolás a bejelentés másodpéldányán történik, melyet az adóhatóság személyesen átad illetve postai úton eljuttat az adózó részére.

Az adózó az igazolásokat a kiállítás évét követő ötödik év végéig köteles megőrizni.

Forrás: Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Minden jog fenntartva – www.adosziget.hu – adosziget@adosziget.hu 

Megosztás

About Author

Comments are closed.