Az első lakástulajdon megszerzéséhez kapcsolódó illetékkedvezmények

0

Mivel az ingatlan megszerzése visszterhes vagyonátruházási illeték alá tartozik, az ingatlanunk tulajdonjogának megszerzése után illetéket kell fizetnünk. Az alábbiakban nézzük meg, hogy mikor vagyunk jogosultak kedvezményre, valamint, hogy milyen kedvezményeket vehetünk igénybe az ingatlan illeték megfizetésénél.

Fiatal első lakásszerző illetékkedvezménye
A törvény kimondja, hogy az illetékkötelezettség keletkezésekor a 35. életévét be nem töltött fiatal első lakástulajdonának (tulajdoni hányadának) megszerzése esetén az egyébként fizetendő illeték 50%-ig terjedő kedvezményre jogosult, ha az egész lakástulajdon forgalmi értéke nem haladja meg a 15 millió forintot. Ilyen forgalmi értékű lakás tulajdoni hányadának megszerzése esetén a vagyonszerzőt a szerzett tulajdoni hányaddal arányos mértékű kedvezmény illeti meg.

Első lakásszerzéshez kapcsolódó illeték részletfizetési kedvezmény
Az állami adóhatóság a magánszemély vagyonszerző első lakástulajdonának (tulajdoni hányadának) megszerzése esetén a vagyonszerző kérelmére – a kérelemben megjelölt időtartamra, de legfeljebb esedékességtől számított 12 hónapra – havonként egyenlő részletekben teljesítendő pótlékmentes részletfizetést engedélyez. Itt figyeljünk a pontos teljesítésre, ugyanis ha mint vagyonszerzők az esedékes részlet befizetését nem teljesítjük, a kedvezmény érvényét veszti, és a tartozás egy összegben esedékessé válik. Ez esetben az adóhatóság a tartozás fennmaradó részére az eredeti esedékesség napjától késedelmi pótlékot számít fel.

Közös szabályok az első lakástulajdon megszerzéséhez kapcsolódó illetékkedvezményekben
Első lakástulajdont szerzőnek az minősül, akinek nincs és nem is volt lakástulajdona, lakástulajdonban 50%-ot elérő tulajdoni hányada, lakástulajdonhoz kapcsolódó, az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű joga. Fontos, hogy a kedvezményre való jogosultság megállapításánál figyelmen kívül kell hagyni az özvegyi haszonélvezeti joggal terhelt, továbbá az olyan lakástulajdont, amelyet nagykorú vagyonszerző esetén a nagykorúság elérését megelőzően idegenítettek el. Nem minősül első lakástulajdont szerzőnek az, aki a kedvezményt az illetékkötelezettség keletkezését megelőzően igénybe vette. A kedvezmény igénybevételéről, valamint a kedvezményre jogosító feltételek fennállásáról a szerző félnek az illetékfizetési meghagyás véglegessé válásáig kell nyilatkoznia.

Érdemes tehát tudnunk ezen kedvezményről és igénybe vennünk, ha még nem töltöttük be a 35. életévünket, az ingatlan összértéke nem haladja meg a 15 millió forintot és ezen ingatlan az első lakástulajdonunk. Ha fenti feltételek egésze nem áll fenn, csupán annyi, hogy az első lakástulajdonunkat szereztük meg, akkor is igényelhetünk részletfizetés az illeték tekintetében, ami könnyebbséget jelenthet.

Forrás: NAV

Minden jog fenntartva – www.adosziget.huadosziget@adosziget.hu

Megosztás

About Author

Comments are closed.