Általános tudnivalók a SZAMLAZO nyomtatványhoz

0

A SZAMLAZO adatlapot elektronikusan vagy papíralapon 1 példányban kell benyújtani. De mire is szolgál a SZAMLAZO elnevezésű nyomtatvány?

A SZAMLAZO nyomtatványon a számlázóprogram, online számlázórendszer használatba vételét, vagy a használatból kivonását kell bejelenteni a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz (NAV).

Kire vonatkozik?

A bejelentést a számlázóprogramról, online számlázórendszert használó adózónak kell megtennie a NAV-hoz.

Mi minősül számlázóprogramnak?

Számlázóprogramnak minősül minden számla kibocsátására alkalmas

 • számítástechnikai program,
 • programfunkció,
 • programmodul, ideértve az online számlázórendszereket (hálózaton keresztül elérhető, számlázószolgáltatást nyújtó rendszerek) is,
 • valamint azok a többfunkciós informatikai megoldások is – például komplex ügyviteli rendszerek – amelyek más funkcióik mellett számla kibocsátására is alkalmasak,
 • továbbá a mezőgazdasági tevékenységet folytató adóalanyok termékértékesítéséhez kapcsolódó felvásárlási okiratot előállító programot is számlázóprogramként kell bejelenteni. Ha valaki számlázóprogramot és online számlázórendszert is használ, akkor külön-külön mindkettőt be kell jelentenie.

Hogyan lehet benyújtani az adatlapot?

A SZAMLAZO adatlapot elektronikusan vagy papíralapon 1 példányban kell benyújtani.

Az adatszolgáltatások elektronikus benyújtásáról és az elektronikus kapcsolattartás szabályairól bővebb információt a NAV honlapján (www.nav.gov.hu)

 • „A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által rendszeresített ÁNYK űrlapok elektronikus úton történő benyújtásának módja, valamint a képviselet bejelentése 2019.”,
 • „A Nemzeti Adó- és Vámhivatal előtti elektronikus ügyintézés általános szabályai 2019.”,
 • valamint „A cégkapunyitásra kötelezett adózók kapcsolattartása a Nemzeti Adó- és Vámhivatallal 2019. január 1-jét követően” című tájékoztatókban talál.

A papíralapon benyújtott adatlapot alá kell írni!

Személyes eljárás és képviselet

Ha törvény nem írja elő az adózó személyes eljárását, az adatszolgáltatást helyette törvényes képviselője, vagy az általa, esetleg törvényes képviselője által meghatalmazott személy is benyújthatja. Jogi személy törvényes képviselőjének eljárása személyes eljárásnak minősül. A képviselet, meghatalmazás alanyait, fajtáit, a jogosultság létrehozásának, bejelentésének módját és szabályait jogszabály tartalmazza.

Okos Armada könyvelőprogram

A képviseleti jogosultság bejelentése

Az adatszolgáltatást az adózó meghatalmazottja is benyújthatja. Ehhez a képviseleti jogosultságot előzetesen be kell jelenteni a NAV-hoz. Az elektronikusan benyújtott adatszolgáltatást ugyanis a NAV csak akkor tudja befogadni, ha a benyújtó képviseleti jogosultságát előzetesen regisztrálta.

A képviselet bejelentéséről bővebb információ a NAV honlapján (www.nav.gov.hu)

„A NAV által rendszeresített ÁNYK űrlapok elektronikus úton történő benyújtásának módja, valamint a képviselet bejelentése 2019.” című tájékoztatóban található.

Hol található a nyomtatvány?

A SZAMLAZO adatlap nyomtatvány kereskedelmi forgalomban nem kapható. Elektronikusan elérhető a NAV honlapján az Általános Nyomtatványkitöltő keretprogramban (ÁNYK). Az adatszolgáltatás ÁNYK-ban futó kitöltőprogramja és a hozzá tartozó útmutató a

www.nav.gov.hu → Nyomtatványkitöltő programok → Nyomtatványkitöltő programok → Programok részletes keresése útvonalon található meg.

Mikor kell benyújtani a nyomtatványt?

A számlázóprogram beszerzését, rendelkezésre bocsátását, vagy – saját fejlesztésű program használata esetén – a rendeltetésszerű használatbavételt, a számlázási szolgáltatás igénybevételének kezdetét követő 30 napon belül kell a NAV-hoz bejelenteni. A számlázóprogram használatból történő kivonását és/vagy, az online számlázási szolgáltatás igénybevételének befejezését a kivonás vagy az igénybevétel befejezését követő 30 napon belül kell a NAV-hoz bejelenteni.

Hogyan módosítható az adatszolgáltatás (javítás, helyesbítés, önellenőrzés)?

NAV általi javítás

A NAV az adatszolgáltatás helyességét megvizsgálja, a számítási hibát, elírásokat kijavítja, és ha a kijavítás az adófizetési kötelezettség vagy az adó-visszatérítés összegét érinti, az adózót a kijavítástól számított 30 napon belül értesíti.

Ha az adatszolgáltatás

 • az adózó közreműködése nélkül nem javítható ki,
 • vagy az adózó adótartozásáról, köztartozásáról nem nyilatkozott,
 • vagy a jogszabályban előírt igazolásokat nem nyújtotta be,
 • továbbá az adatszolgáltatásából, nyilatkozatából olyan adatok hiányoznak, amik a NAV nyilvántartásában sem szerepelnek, a NAV az adózót 15 napon belül, határidő kitűzésével javításra (hiánypótlásra) szólítja fel.

Az adatszolgáltatását elektronikusan benyújtó adózó azon túlmenően, hogy az adatszolgáltatás javítását a NAV illetékes igazgatóságánál személyesen vagy írásban kezdeményezheti, a hibák kijavítását követően az adatszolgáltatást újból benyújthatja. Ekkor az „Azonosító adatok” menü „Adatszolgáltatás jellemzői, javítás (helyesbítés) jelölése” mezőcsoportjában a „Hibásnak minősített adatlap vonalkódja” mezőbe be kell írnia az eredeti (hibásnak minősített) adatlap 10 jegyű vonalkódját, ami megtalálható a javításra felszólító NAV-levélben.

Mik a jogkövetkezmények?

Ha az adózó az adatszolgáltatási kötelezettségét hibásan, hiányos adattartalommal, késve teljesíti, vagy azt elmulasztja, a NAV a törvényben meghatározott szankcióval élhet.

Milyen részei vannak a SZAMLAZO adatlapnak?

SZAMLAZO Főlap SZAMLAZO-01 Számlázóprogram és online számlázórendszer használatba vételének és használatból történő kivonásának bejelentése

További információ, segítség

Ha további kérdése van az adatlappal, vagy az egyes adózási szabályokkal kapcsolatban, keressen minket bizalommal alábbi elérhetőségeinken!

Interneten:

a NAV honlapján a www.nav.gov.hu-n.

E-mailen:

A következő címen található űrlapon: http://nav.gov.hu/nav/e-ugyfsz/e-ugyfsz.html

Telefonon:

 • a NAV Infóvonalán belföldről a 1819, külföldről a +36 (1) 250-9500 hívószámon.
 • NAV Ügyfél-tájékoztató és Ügyintéző rendszerén (ÜCC) keresztül*, belföldről a 80/20-21-22-es, külföldről a +36 (1) 441-9600-as telefonszámon.

A NAV Infóvonala és az ÜCC hétfőtől csütörtökig 8 óra 30 perctől 16 óráig, valamint péntekenként 8 óra 30 perctől 13 óra 30 percig hívható.

*A rendszer használatához ügyfél-azonosító számmal vagy Részleges Kódú Telefonos Azonosítással (RKTA) kell rendelkeznie. Ha nincs ügyfél-azonosító száma, akkor azt a TEL jelű nyomtatványon igényelhet, amit a NAV-hoz személyesen vagy a KÜNY tárhelyen keresztül lehet benyújtani. Felhívjuk figyelmét, hogy ha nem saját ügyében kívánja használni az ÜCC-t, akkor EGYKE adatlap benyújtása is szükséges.

Személyesen:

 • országszerte a NAV ügyfélszolgálatain.

Ügyfélszolgálat-kereső: https://nav.gov.hu/nav/ugyfelszolg

Forrás: NAV
Minden jog fenntartva –www.adosziget.huadosziget@adosziget.hu

Feliratkozom az Adó Sziget szakmai hírlevélre

NAV online számla bekötés Armada Gyors Számlázóprogrammal
NAV online számla bekötés Armada Gyors Számlázóprogrammal
Megosztás

About Author

Comments are closed.