A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény módosítása

0

2018. november 13-án fogadta el az Országgyűlés az adócsomagot, melynek értelmében a Számvitelről szóló törvény is több helyen módosult.

Az számvitelről szóló törvény (Szt.) 3. § (5) bekezdése a következő 2a. ponttal egészül ki:

A törvénybe bekerült az üzletág fogalma: a gazdálkodónak szervezeti szempontból független, önállóan működőképes egysége (ide értve a telephelyet, üzlethálózatot is), amely a hozzá tartozó vagyonnal (eszközökkel, kötelezettségekkel, céltartalékokkal és időbeli elhatárolásokkal) önálló gazdasági tevékenység tartós folytatására képes.

Az Szt. 11. §-a a következő (14) és (15) bekezdéssel egészül ki:

A törvény 11. §-a kimondja, hogy az üzleti év az az időtartam, amelyről a beszámolót kell készíteni. Az üzleti év időtartama megegyezik – a (2)-(13) bekezdésben foglaltak kivételével – a naptári évvel.
(14) Üzleti év a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló törvény hatálya alá kerülő közkereseti társaságnál, betéti társaságná+l, egyéni cégnél és ügyvédi irodánál az előző üzleti év mérlegfordulónapját követő naptól az adóalanyiság létrejöttét megelőző napig terjedő időszak, amennyiben a vállalkozó a nyilvántartásait a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló törvény külön előírásai szerint teljesíti, és az áttérést megelőzően e törvény hatálya alatt volt.
(15) Üzleti év a Számviteli törvény hatálya alá átkerülő (visszakerülő) vállalkozónál a visszatérés időpontjától a vállalkozó által az üzleti év végeként megjelölt napig – mint mérlegfordulónapig – terjedő időszak.

Az Szt. 77. § (3) bekezdése a következő p) ponttal egészül ki:

Az egyéb bevételek között kell kimutatni a továbbiakban az üzletág értékesítésének nyereségét [a kivezetett eszközök és az átvállalt kötelezettségek (ideértve a céltartalékokat és az időbeli elhatárolásokat is) könyv szerinti értéke közötti különbözetnek, valamint a kapott (járó) vagy fizetett (fizetendő) összegnek a nyereségjellegű különbözetét].

Az Szt. 81. § (2) bekezdése a következő q) ponttal egészül ki:

Az egyéb ráfordítások között kell elszámolni innentől az üzletág értékesítésének veszteségét [a kivezetett eszközök és az átvállalt kötelezettségek (ideértve a céltartalékokat és az időbeli elhatárolásokat is) könyv szerinti értéke közötti különbözetnek, valamint a kapott (járó) vagy fizetett (fizetendő) összegnek a veszteségjellegű különbözetét].

Az Szt. 92. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

A kiegészítő mellékletben be kell mutatni üzletág értékesítés esetén az értékesítés miatt kivezetett eszközök és az átvállalt kötelezettségek (ideértve a céltartalékokat és az időbeli elhatárolásokat is) könyv szerinti értékét mérlegtételek szerinti megbontásban.

Az elfogadott törvény több jelentős változtatást tartalmaz, ezért javasolt a törvény pontos szövegének részletes tanulmányozása.

Minden jog fenntartva – www.adosziget.huadosziget@adosziget.hu

Feliratkozom az Adó Sziget szakmai hírlevélre

Tárgyi eszköz szoftverrendszer, ami tud
Tárgyi eszköz szoftverrendszer, ami tud
Megosztás

About Author

Comments are closed.