A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény módosítása

0

2018. november 13-án fogadta el az Országgyűlés az adócsomagot, melynek értelmében a Számvitelről szóló törvény is több helyen módosult.

Az Szt.3. § (5) bekezdése a következő 2a. ponttal egészül ki:
A törvénybe bekerült az üzletág fogalma: a gazdálkodónak szervezeti szempontból független, önállóan működőképes egysége (ide értve a telephelyet, üzlethálózatot is), amely a hozzá tartozó vagyonnal (eszközökkel, kötelezettségekkel, céltartalékokkal és időbeli elhatárolásokkal) önálló gazdasági tevékenység tartós folytatására képes.

Az Szt. 11. §-a a következő (14) és (15) bekezdéssel egészül ki:
A törvény 11. §-a kimondja, hogy az üzleti év az az időtartam, amelyről a beszámolót kell készíteni. Az üzleti év időtartama megegyezik – a (2)-(13) bekezdésben foglaltak kivételével – a naptári évvel.
(14) Üzleti év a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló törvény hatálya alá kerülő közkereseti társaságnál, betéti társaságnál, egyéni cégnél és ügyvédi irodánál az előző üzleti év mérlegfordulónapját követő naptól az adóalanyiság létrejöttét megelőző napig terjedő időszak, amennyiben a vállalkozó a nyilvántartásait a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló törvény külön előírásai szerint teljesíti, és az áttérést megelőzően e törvény hatálya alatt volt.
(15) Üzleti év a Számviteli törvény hatálya alá átkerülő (visszakerülő) vállalkozónál a visszatérés időpontjától a vállalkozó által az üzleti év végeként megjelölt napig – mint mérlegfordulónapig – terjedő időszak.

Az Szt. 77. § (3) bekezdése a következő p) ponttal egészül ki:
Az egyéb bevételek között kell kimutatni a továbbiakban az üzletág értékesítésének nyereségét [a kivezetett eszközök és az átvállalt kötelezettségek (ideértve a céltartalékokat és az időbeli elhatárolásokat is) könyv szerinti értéke közötti különbözetnek, valamint a kapott (járó) vagy fizetett (fizetendő) összegnek a nyereségjellegű különbözetét].

Az Szt. 81. § (2) bekezdése a következő q) ponttal egészül ki:
Az egyéb ráfordítások között kell elszámolni innentől az üzletág értékesítésének veszteségét [a kivezetett eszközök és az átvállalt kötelezettségek (ideértve a céltartalékokat és az időbeli elhatárolásokat is) könyv szerinti értéke közötti különbözetnek, valamint a kapott (járó) vagy fizetett (fizetendő) összegnek a veszteségjellegű különbözetét].

Az Szt. 92. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
A kiegészítő mellékletben be kell mutatni üzletág értékesítés esetén az értékesítés miatt kivezetett eszközök és az átvállalt kötelezettségek (ideértve a céltartalékokat és az időbeli elhatárolásokat is) könyv szerinti értékét mérlegtételek szerinti megbontásban.

Az elfogadott törvény több jelentős változtatást tartalmaz, ezért javasolt a törvény pontos szövegének részletes tanulmányozása.

Minden jog fenntartva – www.adosziget.hu – adosziget@adosziget.hu

Servantes Tárgyi Eszköz és Beruházás Szoftver

Servantes Tárgyi Eszköz és Beruházás Szoftver

Megosztás

About Author

Comments are closed.