A számvitel rendjének megsértése

0

Fontos tudnunk, hogy a számvitel rendjének megsértése esetén bűncselekményt követünk el. Ezen a bűncselekmény abban az esetben állapítható meg, ha valaki a jogszabályokban előírt bizonylati rendet megsérti vagy könyvvezetési, beszámoló készítési kötelezettségét megszegi, és ezzel a megbízható és valós képet lényegesen befolyásoló hibát idéz elő, vagy az adott üzleti évet érintően vagyoni helyzete áttekintését, illetve ellenőrzését hiúsítja meg. Ilyen esetben az elkövető három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

A számvitel rendjének megsértése esetén járó büntetés

Tehát azon egyéni vállalkozó, valamint a számvitelről szóló törvény hatálya alá nem tartozó más gazdálkodó is, három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő, aki jogszabályban meghatározott nyilvántartási, bizonylatolási kötelezettségét megszegi, és ezzel vagyoni helyzetének áttekintését, illetve ellenőrzését meghiúsítja.

Fontos tudnunk, hogy a büntetés két évtől akár nyolc évig terjedő szabadságvesztés is lehet, ha a bűncselekményt pénzügyi intézmény, befektetési vállalkozás, árutőzsdei szolgáltató, befektetési alapkezelő, kockázati tőkealap-kezelő, tőzsdei, központi értéktári vagy központi szerződő fél tevékenységet végző szervezet, biztosító, viszontbiztosító vagy független biztosításközvetítő, önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, magánnyugdíjpénztár vagy foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény vagy szabályozott ingatlanbefektetési társaság körében követik el.

Ezt kerüld el!

Jó ha tudjuk, hogy akkor minősül a megbízható és valós képet lényegesen befolyásolónak egy hiba, ha egy adott üzleti évet érintően feltárt hibák és hibahatások – eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő – értékének együttes, előjeltől független összege meghaladja a hiba elkövetésének üzleti évére vonatkozó számviteli beszámolóban kimutatott nettó árbevétel húsz százalékát és a mérlegfőösszeg húsz százalékát is. Minden esetben megbízható és valós képet lényegesen befolyásoló a hiba, ha egy adott üzleti évet érintően feltárt hibák és hibahatások – eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő – értékének együttes, előjeltől független összege meghaladja az ötszázmillió forintot.

A fentiek figyelembevételével érdemes tehát odafigyelnünk arra, hogy minden kimutatásunkat a törvénynek megfelelően készítsük el és ne sértsük meg a számvitel rendjét.

Minden jog fenntartva – www.adosziget.huadosziget@adosziget.hu

Feliratkozom az Adó Sziget szakmai hírlevélre

Servantes Könyvelőprogram
Megosztás

About Author

Comments are closed.