A munka- és pihenőidő helyes nyilvántartása

0

A munka- és pihenőidő nyilvántartására vonatkozó legfontosabb szabályok. Vajon Ön, mint munkáltató helyesen vezeti? Most megtudhatja.

Ne feledjük, hogy munkáltatói kötelezettségeink közé tartozik a munka- és pihenőidő precíz és pontos nyilvántartása, az összes munkavállaló tekintetében. Több szempontot is figyelembe kell vennünk annak megállapításakor, hogy milyen adatokat szükséges nyilvántartanunk és azt milyen részletezettséggel tegyük.

A munka- és pihenőidő nyilvántartására vonatkozó legfontosabb szabályok

Cégünk tevékenysége, munkavállalóink munkaidő-beosztása, betöltött munkaköre, mind-mind befolyásolhatják azt, hogy a munkaidő- és pihenőidő vonatkozásában a szükséges adatokat milyen formában és mennyire teljeskörűen kell nyilvántartanunk. A cél, hogy minden tekintetben látszódjanak, illetve összegezhetőek legyenek azok a munkaidővel, pihenőidővel kapcsolatos információk, melyek érintik a munkavállalóink munkaidejét, illetve jövedelmüket.

FONTOS tudnunk, hogy a felek megállapodása vagy a kollektív szerződés a munkaidő-, a pihenőidő nyilvántartása vonatkozásában a törvényi rendelkezésekben foglaltaktól nem térhet el.

Nyilvántartás

Nézzük hát, hogy melyek azok az információk, melyeket nekünk, mint munkáltatóknak munkáltatói kötelezettségünkhöz kapcsolódóan nyilván kell tartanunk a munkaidők vonatkozásában:

  1. a rendes munkaidő kezdő és befejező időpontját, valamint időtartamát,
  2. a rendkívüli munkaidő kezdő és befejező időpontját, valamint időtartamát,
  3. a készenlét kezdő és befejező időpontját, valamint időtartamát, illetve
  4. a szabadság tartamát, valamint
  5. az önként vállalt túlmunka tartamát,
    1. mely a munkavállaló és a munkáltató írásbeli megállapodása alapján – az évi 250 órát meghaladóan – naptári évenként legfeljebb 150 óra rendkívüli munkaidő lehet kollektív szerződés hiányában,
    2. kollektív szerződés esetén pedig a munkavállaló és a munkáltató írásbeli megállapodása alapján – az évi 300 órát meghaladóan – naptári évenként legfeljebb 100 óra rendkívüli munkaidő lehet

Jó, ha tudjuk, hogy a Munka Törvénykönyve lehetőséget ad arra is, hogy a rendes, valamint a rendkívüli munkaidő nyilvántartását – a fentiektől eltérően – az írásban közölt munkaidő-beosztás hónap végén történő igazolásával és a változás naprakész feltüntetésével is vezethetjük. Tehát ha ez tűnik szimpatikusabbnak, választhatjuk ezt a megoldást is, ebben az esetben csak a beosztástól eltérő változásokat kell vezetni.

Ahhoz, hogy a fentieket jól értsük és a nyilvántartásunkat megfelelően tudjuk vezetni, még szükségünk van arra, hogy tisztában legyünk néhány alapinformációval, alapfogalommal, leginkább olyanokkal, melyek a munkaidőhöz kapcsolódnak.

Forrás: BérPortál – www.berportal.hu
Minden jog fenntartva – www.adosziget.hu – adosziget@adosziget.hu

XL IDŐ online munkaidő nyilvántartó rendszer
XL IDŐ Online Munkaidő-nyilvántartó Rendszer

Megosztás

About Author

Comments are closed.