A gyártói jótállás új szabályai 2022-től

0

“A gyártói jótállás nem tévesztendő össze a gyártót a Polgári Törvénykönyv szerint terhelő termékszavatossággal. Szintén ne keverjük …”

2022-től újabb szabályokkal bővült a fogyasztókat védő jogi előírások köre. Az új fogyasztóvédelmi szabályok közül egy másik cikkben már szó volt a hibás teljesítési vélelem meghosszabbításáról, az árleszállítással, illetve a költségek viselésével kapcsolatos új szabályokról. Ezúttal a gyártói jótállás új szabályait nézzük meg.

Gyártói jótállás egy nyilatkozatban

2022-től a fogyasztók részére értékesített árukat előállító gyártók által vállalt jótállásra új szabályok vonatkoznak. Ha a gyártó valamely áru tekintetében meghatározott időtartamra az áru tartósságára vonatkozó jótállást nyújt, akkor köteles a jogszabályban meghatározott adattartalommal ún. jótállási nyilatkozatot kibocsátani.

A termék tartósságára vállalt jótállás megjelenhet például az árura vonatkozó reklámban is. Ez fordul elő, ha a gyártó olyan nyilatkozatot tett, hogy jótáll azért, hogy a termék a szokásos használat mellett meghatározott ideig megőrzi a megkövetelt funkcióit és teljesítményét.

Ki minősül gyártónak?

Gyártónak nem csak azt kell tekinteni, aki az árut ténylegesen előállítja. Amennyiben az Európai Unió területére importált termékről van szó, akkor gyártónak tekintendő az is, aki a terméket importálta. Gyártónak minősül az is, aki a terméken önmagát gyártóként tünteti fel, nevének, védjegyének vagy egyéb megkülönböztető jelzésének feltüntetésével.

A jótállási nyilatkozat tartalma

A jótállási nyilatkozatot a gyártó magyar nyelven, tartós adathordozón köteles a fogyasztó rendelkezésére bocsátani, legkésőbb a teljesítés időpontjában (pl. áru átadásakor). Tartós adathordozó alatt nem csak az elektronikus úton rögzített adatokat kell érteni. Hagyományos papír alapú jótállási nyilatkozat is kiadható.

A jótállási nyilatkozatnak egyértelműnek és jól érthetően megszövegezettnek kell lennie. Tartalmaznia kell az alábbiakat:

  • egyértelmű nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy hibás teljesítés esetén a fogyasztót a jótállástól függetlenül térítésmentesen megilleti a jogszabály szerinti kellékszavatossági jogok gyakorlása
  • a jótállásra kötelezett nevét és címét
  • az eljárást, amelyet a fogyasztónak a gyártói jótállás érvényesítése érdekében követnie kell
  • a jótállással érintett áru megjelölését
  • a gyártói jótállás feltételeit.

A gyártó által adott jótállási nyilatkozat nem keverendő össze a jótállási jeggyel. Azt a jótállásra köteles kereskedő, vállalkozás adja a termék értékesítésekor.

A gyártói jótállás érvényesítése

A gyártói jótállás nem tévesztendő össze a gyártót a Polgári Törvénykönyv szerint terhelő termékszavatossággal. Szintén ne keverjük a kötelező jótállással sem, ami bizonyos termékek esetén az értékesítő, szolgáltatást nyújtó vállalkozást terheli. A gyártói jótállás arra az esetre értendő, ha a gyártó a jogszabályi kötelezettségén túlmenően vagy annak hiányában önként vállal jótállást.

Ha a gyártó a termék tartósságával kapcsolatban jótállást vállalt, akkor a tartósságra vonatkozó jótállás teljes időtartama alatt a fogyasztó közvetlenül a gyártótól követelheti a hiba javítását vagy az áru cseréjét. Egyébiránt a jótállás érvényesítésére a kellékszavatossági jogok gyakorlására vonatkozó szabályok irányadóak.

A gyártói jótállás a fogyasztót az árut eladó kereskedővel szemben őt megillető kellékszavatosságon, és a gyártóval szemben őt megillető termékszavatosságon túl is megilleti.

Abban az esetben, ha a jótállási nyilatkozatban foglalt feltételek a fogyasztóra nézve kevésbé kedvezőek, mint a termékre vonatkozó reklámok szerinti feltételek (például a reklámban hosszabb jótállási időt ígértek), akkor a gyártó a reklámban foglalt jótállási feltételek szerint felel a hibás teljesítésért. Kivételt képez, ha a szerződés megkötése előtt a kapcsolódó reklámokat a jótállási nyilatkozatban foglalt feltétellel azonos vagy hasonló tartalommal helyesbítették.

Dr. Szabó Gergely
ügyvéd
– – – – – – – –
A fenti rövid tájékoztatás a teljesség igénye nélkül, figyelemfelhívó célzattal készült, mely nem minősül jogi tanácsadásnak.
A megbízható jogi képviselő
Kocsis és Szabó Ügyvédi Iroda
info@kocsis-iroda.hu
+36 (1) 266-6621, +36 (30) 692-9392
www.kocsis-iroda.hu, www.kocsisszabougyved.hu
Kövessen bennünket itt is: Facebook, Instagram, LinkedIn, Pinterest
Minden jog fenntartva – www.adosziget.hu – adosziget@adosziget.hu

Feliratkozom az Adó Sziget szakmai hírlevélre

Tárgyi eszköz szoftverrendszer, ami tud
Tárgyi eszköz szoftverrendszer, ami tud
Megosztás

About Author

Comments are closed.