A BIZALMI VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS ALAPJÁN KEZELT VAGYON ÉS A VAGYONKEZELŐ ALAPÍTVÁNY ADÓMENTESSÉGE

0

A bizalmi vagyonkezelés olyan szerződéses viszony, ahol a vagyon eredeti tulajdonosa a vagyonrendelő, vagyonát vagy annak egy részét elkülöníti és ideiglenes jelleggel átruházza a bizalmi vagyonkezelőre azzal a céllal, hogy a bizalmi vagyonkezelő a rá ruházott vagyont kezelje, adminisztrálja.

Nem kell az adót megfizetnie a természetes személlyel mint vagyonrendelővel kötött bizalmi vagyonkezelési szerződés alapján a vagyonkezelő által kizárólag természetes személy mint kedvezményezett javára kezelt vagyonnak, valamint a kizárólag természetes személy mint kedvezményezett javára történő vagyoni juttatás céljából természetes személy által alapított vagyonkezelő alapítványnak, ha az adóévben csak befektetett pénzügyi eszközök, követelések, értékpapírok vagy pénzeszközök birtoklása, hasznainak szedése vagy ilyen eszközzel kapcsolatos rendelkezési joga gyakorlása révén szerzett bevételt.

A természetes személlyel mint vagyonrendelővel kötött bizalmi vagyonkezelési szerződés alapján a vagyonkezelő által kizárólag természetes személy mint kedvezményezett javára kezelt vagyon a 2019. adóévére vonatkozóan választása szerint alkalmazza.

Minden jog fenntartva – www.adosziget.hu – adosziget@adosziget.hu 

Megosztás

About Author

Comments are closed.