A belföldi napidíj

0

A munkavállalónk munkahelyét a munkaszerződésben kell meghatároznunk, s az ettől való eltérést például a munkakörének jellege indokolhatja. Ennek hiányában munkahelynek azt a helyet kell tekintenünk, ahol munkáját szokás szerint végzi. Előfordulhat azonban olyan eset is, amikor a munkavállalónk átmenetileg szokásos munkahelyétől eltérő helyszínen végez munkát, kiküldetésben van. Cikkünkben a belföldi kiküldetéshez kapcsolódó napidíj legfontosabb tudnivalóit foglaljuk össze.

Mi az a kiküldetés?

A személyi jövedelemadóról szóló törvény pontosan meghatározza a kiküldetés fogalmát. Mindezek alapján tehát kiküldetésnek minősül a munkáltató által elrendelt, a munkáltató tevékenységével összefüggő feladat ellátása érdekében szükséges utazás, így különösen a munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás keretében a munkaszerződéstől eltérő helyen történő munkavégzés, ide nem értve a lakóhelyről, tartózkodási helyről a munkahelyre történő oda- és visszautazást.

Kiküldetésnek minősül továbbá a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati érdekből történő áthelyezése, vezénylése, átrendelése, valamint a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonájának szolgálati érdekből történő áthelyezése, vezénylése is. Munkahelynek minősül a munkáltatónak az a telephelye, ahol a munkavállaló a munkáját szokás szerint végzi, ilyen telephely hiányában vagy több ilyen telephely esetén a munkáltató székhelye minősül munkahelynek.

BÉR és TB elszámolási Humánügyviteli Rendszer
XL-Bérprogram és TB-elszámolási Rendszer 2024.

Belföldi napidíj

Jó, ha tudjuk, hogy a belföldi hivatalos kiküldetésben lévő munkavállalónknak többletköltségei fedezetére a kiküldetés tartamára költségtérítés, azaz napidíj jár.

A napidíj számlával, egyszerűsített számlával igazolt összegként vagy költségátalányként számolható el. Átalányként a munkavállalónkat legalább napi ötszáz forint napidíj illeti meg.

Nem árt tudnunk, hogy a rendszeresen kiküldetést teljesítő munkavállalónknak havi átalányt állapíthatunk meg. Ennek összegét az egy napra megállapított napidíj-átalány és a havi átlagban kiküldetésben töltött naptári napok figyelembevételével kell meghatároznunk.

Amikor nincs napidíj

Ne felejtsük el, hogy nem számolható el napidíj
a) ha a távollét időtartama a hat órát nem éri el,
b) ha a munkáltató a munkavállaló élelmezését a kiküldetés helyén biztosítja.

Napidíj-átalány az árufuvarozásban

A hat órát meghaladó kiküldetés esetén a belföldi közúti árufuvarozásban és személyszállításban gépkocsivezetőként és árukísérőként foglalkoztatott magánszemély részére adható napidíj-átalány háromezer forint, feltéve, hogy a kiküldetés többletköltségeire tekintettel más juttatást nem biztosítunk.

Tartsuk szem előtt a belföldi napidíj elszámolásához kapcsolódó további tudnivalókat, s a szükséges adminisztrációt se feledjük!

Forrás:
2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről 45. § (3) bek., 51. § (2) bek.
437/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet a belföldi hivatalos kiküldetést teljesítő munkavállaló költségtérítéséről
Minden jog fenntartva – www.adosziget.huadosziget@adosziget.hu

Feliratkozom az Adó Sziget szakmai hírlevélre

Munkaidő-Nyilvántartás könnyedén!
Stabil, gyors, rugalmas, felhasználóbarát!

Megosztás

About Author

Comments are closed.