2020. évi legfontosabb adótörvény változások a munkaügy és bérszámfejtés területén

0

2020. január 1-jével számos törvény változik kisebb-nagyobb mértékben, ami érinti a munkaügy és bérszámfejtés területét. Cikkünkben azokat a 2020. évet érintő főbb változásokat foglaljuk össze, melyek például főbb számításokat érintenek, vagy éppen megszűnő változások.

2019. július 23-án a 2019. évi 128. számú Magyar Közlönyben megjelent az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2019. évi LXXIII. törvény. Ez a törvény foglalja össze a többségében 2020. január 1-jével hatályba lépő, legfontosabb adónemeket érintő változásokat.

Emellett 2019-ben már ismertté vált néhány fontos szabályozás, illetve az idei évben is további törvénymódosítások jelenhetnek meg a Magyar Közlönyökben, melyeket többnyire szintén 2020. január 1-jével kell alkalmaznunk mindennapi munkánk során.

Személyi jövedelemadóról szóló törvény főbb változásai 2020. január 1-jétől

Új adókedvezmény: A négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezménye

A négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezménye új adókedvezményként jelenik meg 2020. január 1-jétől. A kedvezmény az adóalapot csökkentő kedvezményként kerül meghatározásra.

A személyi jövedelemadóról szóló törvény:

  • meghatározza a kedvezmény érvényesítésére jogosult személyét, a jogosultsági időszakot, valamint
  • tételesen felsorolja azokat a jövedelmeket, amelyek vonatkozásában a kedvezmény érvényesíthető.

A törvény rögzíti azt is, hogy a kedvezmény akkor érvényesíthető, ha a jogosult az adóbevallásához nyilatkozatot tesz, melyben feltünteti a jogosultságot megalapozó gyermekek nevét, adóazonosító jelét, a jogosultsági időszakot és – ha a jogosultság nem áll fenn az egész adóévben – a kedvezményre jogosító jövedelem összegét.

XL IDŐ online munkaidő nyilvántartó rendszer
XL IDŐ Online Munkaidő-nyilvántartó Rendszer

Az adóelőleg-nyilatkozatok – kedvezmények érvényesítése

A munkáltató által adható, a munka ellenértékének nem tekinthető juttatások (ezek általában az úgynevezett “cafeteria” juttatások) 2019-től jellemzően munkabérként adóznak.

2018. november 23-án megjelent a Magyar Közlöny 2018. évi 184. számában az egyes adótörvények uniós kötelezettségekhez kapcsolódó, valamint egyes törvények adóigazgatási tárgyú módosításáról szóló 2018. évi LXXXII. törvény. A magánszemélyt megillető, az őt terhelő közterhek összegét csökkentő kedvezmény összegét a kifizető elsőként a tevékenység ellenértékeként juttatott jövedelemmel, a jövedelmet terhelő adóelőleggel, járulékkal szemben érvényesíti (ideértve a családi járulékkedvezményre vonatkozó szabályok alkalmazásával az adóalap kedvezményként nem érvényesíthető összegre jutó adó járulékkedvezményként történő érvényesítését is), az összevont adóalapba tartozó, de a tevékenység ellenértékének nem minősülő (ideértve különösen a béren felül adott) juttatásokat a kedvezmény érvényesítésekor ezt követően lehet figyelembe venni.

A jogalkotó szándéka szerint, célszerű annak biztosítása, hogy a tevékenység ellenértékének nettó értéke a kedvezményeknek a bérként közterhet viselő “cafeteria” juttatások adóalapjával, közterhével szemben történő érvényesítése okán ne csökkenjen.

A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló törvény változásai 2020. január 1-jétől

Egészségügyi szolgáltatási járulék összegének változása

2020. január 1-jétől az egészségügyi szolgáltatási járulék összege havi 7.710 forint, napi 257 forint. Ez az összeg 2019-ben havi 7.500 forint, napi 250 forint.

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló törvény változásai 2020. január 1-jétől

Új pénzbeli egészségbiztosítási ellátás: Örökbefogadói díj

2020. január 1-jétől igényelhet az örökbefogadó szülő örökbefogadói díjat, s a jelenlegi GYED összegével azonos ellátásban részesül a gyermek kötelező gondozásba helyezésétől számított 168 napig.

Örökbefogadói díjra jogosult az a biztosított, aki a második életévét betöltött gyermeket, illetve ikergyermekek esetén a harmadik életévüket betöltött gyermekeket örökbefogadási szándékkal nevelésbe vette, feltéve, hogy a gyermek nevelésbe vételének napját megelőző két éven belül 365 napon át biztosított volt, és a gyermeket a gondozásba vétel időpontját megelőzően nem neveli legalább egy éve folyamatosan saját háztartásában.

Az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló törvény változásai 2020. január 1-jétől

Megszűnik az egyszerűsített vállalkozói adónem (eva) 2020. január 1-jétől.

A kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló törvény változásai 2019. január 1-jétől

A kisvállalati adót (Kiva) érintő változások

A kisvállalati adó mértéke 13 százalékról 12 százalékra csökken 2020. január 1-jétől.

Elsősorban a 2020. évet érintő legfontosabb törvényi változásokat foglaltuk össze. Ne felejtsük el, hogy 2020. január 1-jével hatályba lépő számos további változást tartalmazhatnak az érintett jogszabályok, melyek számunkra is fontosak lehetnek.

Forrás:
Az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2019. évi LXXIII. törvény (megjelent: 2019. évi 128. számú Magyar Közlönyben 2019. július 23-án)
Az egyes adótörvények uniós kötelezettségekhez kapcsolódó, valamint egyes törvények adóigazgatási tárgyú módosításáról szóló 2018. évi LXXXII. törvény 8. § (2) bekezdés
(megjelent: 2018. évi 184. számú Magyar Közlönyben 2018. november 23-án)

Minden jog fenntartva – www.adosziget.huadosziget@adosziget.hu 

Feliratkozom az Adó Sziget szakmai hírlevélre

XL-Bérprogram és TB-elszámolási Rendszer 2024.
Megosztás

About Author

Comments are closed.