Az adózás rendjéről szóló törvény módosítása

0

Az alábbiakban nézzük meg, hogyan módosul az adózás rendjéről szóló törvény. A változásokat a 193. számú Magyar Közlöny tartalmazza.

Új szabályozás

Az adózás rendjéről szóló törvény 230.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

A 22/D. § (4) és (5) bekezdés szerinti kötelezettség vagyis, hogy az élelmiszer-értékesítést kezelőszemélyzet nélkül végző automataberendezéseket automata felügyeleti egységgel kell ellátni, az adópolitikáért felelős miniszter rendeletében meghatározott időponttól terheli az üzemeltetőt, a régebbi időpont (2017. június 30.) helyett. Az automataberendezés üzemeltetőjének szerződést kell kötnie egy felügyeleti szolgáltatóval. Amennyiben a szerződést az automataberendezés üzemeltetője a menedékes felügyeleti szolgáltatóval köti meg, a szerződést a menedékes felügyeleti szolgáltató e minőségének megszűnéséig

a) az automataberendezés üzemeltetője csak abban az esetben szüntetheti meg rendes felmondással, ha a menedékes felügyeleti szolgáltató részére 24 havi – ha a szerződés megkötése óta legalább 12 hónap eltelt, abban az esetben 12 havi – felügyeleti szolgáltatói díj összegének megfelelő összeget megfizet;
b) rendes felmondással nem szüntetheti meg.

Az automata üzemeltetője mentesül a fentebbi bekezdés a) pontjában foglalt kötelezettség alól, ha a szerződés megkötését követően közokirattal vagy teljes bizonyító erejű magánokirattal igazolja, hogy az automataberendezés üzemeltetési tevékenységét megszüntette.

Az állami adó- és vámhatóság az üzemeltetőkkel való adategyeztetés céljából a menedékes felügyeleti szolgáltató részére az eddigi 2017. július 1. helyett havonta, a tárgyhót követő hónap ötödik napjáig átadja

a) az automataberendezések üzemeltetőinek megnevezésére és adószámára,
b) az automataberendezések regisztrációs számára és
c) az automataberendezések üzemeltetési helyére vonatkozó, változással érintett adatot.

A menedékes felügyeleti szolgáltató az adatszolgáltatás keretében kapott adatokat az üzemeltetővel kötött menedékes felügyeleti szolgáltatói szerződés megszűnésével törli.

Az adózás rendjéről szóló törvény 175.§-a a következő (4b) bekezdéssel egészül ki:

Felhatalmazást kap az adópolitikáért felelős miniszter, hogy az automataberendezések automata felügyeleti egységgel való ellátás teljesítésének időpontját rendeletben állapítsa meg.

Okos Armada könyvelőprogram

Régi szabályozás:

A 22/D. § (4)-(5) bekezdés szerinti kötelezettség vagyis, hogy az élelmiszer-értékesítést kezelőszemélyzet nélkül végző automataberendezéseket automata felügyeleti egységgel kell ellátni 2017. június 30. napjától terheli az üzemeltetőt. Az automataberendezés üzemeltetőjének szerződést kell kötnie egy felügyeleti szolgáltatóval. 2017. december 1-ig mentesül az üzemeltető az adatszolgáltatási kötelezettség alól, ha a szerződést a felügyeleti szolgáltatóval 2017. július 31. napjáig megköti.

Ha a szerződést az automataberendezés üzemeltetője a menedékes felügyeleti szolgáltatóval köti meg, a szerződést a menedékes felügyeleti szolgáltató e minőségének megszűnéséig

a) az automataberendezés üzemeltetője csak abban az esetben szüntetheti meg rendes felmondással, ha a menedékes felügyeleti szolgáltató részére 24 havi – ha a szerződés megkötése óta legalább 12 hónap eltelt, abban az esetben 12 havi – felügyeleti szolgáltatói díj összegének megfelelő összeget megfizet;
b) rendes felmondással nem szüntetheti meg.

Az automata üzemeltetője mentesül a fentebbi bekezdés a) pontjában foglalt kötelezettség alól, ha a szerződés megkötését követően közokirattal vagy teljes bizonyító erejű magánokirattal igazolja, hogy az automataberendezés üzemeltetési tevékenységét megszüntette.

Ha e törvény eltérően nem rendelkezik, 2017. december 1-jétől kizárólag AFE-val (automata felügyeleti egység) ellátott automataberendezés üzemeltethető.

Az AFE-ben tárolt adatokról az adózó rendszeresen adatszolgáltatást teljesít az állami adó- és vámhatóság részére. 2017. december 31-ig mentesül az üzemeltető az adatszolgáltatási kötelezettség alól, ha valamennyi felügyeleti szolgáltató – amennyiben van kijelölt menedékes felügyeleti szolgáltató, abban az esetben a menedékes felügyeleti szolgáltató is – nyilatkozik arról, hogy az automataberendezést – az automataberendezés műszaki adottságai miatt – nem képes AFE-val ellátni.

Az automataberendezés 2017. december 31-ig üzemeltethető.

Az állami adó- és vámhatóság az üzemeltetőkkel való adategyeztetés céljából 2017. július 1. napjáig a menedékes felügyeleti szolgáltató részére átadja

a) az automataberendezések üzemeltetőinek megnevezésére és adószámára,
b) az automataberendezések regisztrációs számára és
c) az automataberendezések üzemeltetési helyére
vonatkozó adatot.

Az adatok átadását követően az állami adó- és vámhatóság a változással érintett adatokat havonta – tárgyhót követő hónap 5. napjáig – átadja a menedékes felügyeleti szolgáltatónak.

A menedékes felügyeleti szolgáltató a fentebbi bekezdés szerinti adatszolgáltatás keretében kapott adatokat az üzemeltetővel kötött menedékes felügyeleti szolgáltatói szerződés megszűnésével törli.

Minden jog fenntartva – www.adosziget.huadosziget@adosziget.hu

Feliratkozom az Adó Sziget szakmai hírlevélre

Megosztás

About Author

Comments are closed.