Téma: költség

Adózás Nem jelentős összegű hiba társasági adóbeli rendezése
0

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti nem jelentős összegű hibák, hibahatások a hibafeltárás üzleti éve szerinti beszámoló tárgyévi adatai körében jelennek meg, amelyekhez – semlegesítésükhöz – kapcsolódóan a Tao. tv. korrekciós előírásokat rendel. E mellett az adózó a hiba elkövetésének – adóhatósági ellenőrzéssel nem érintett – adóéve szerinti korábbi adóbevallását önellenőrzéssel helyesbítheti.