Téma: elbirtoklás

Gazd. jog Hogyan lehetséges a termőföld elbirtoklása?
0

Ingatlanok tulajdonjogát elbirtoklás útján is meg lehet szerezni. Ez alól nem kivétel a termőföldnek minősülő ingatlan sem. Azonban a termőföld sajátos jogi helyzetére tekintettel érdemes tisztában lenni a termőföld elbirtoklásának speciális szabályaival is. Hogyan lehetséges a termőföld elbirtoklása?

Gazd. jog Köthető-e megállapodás ingatlan elbirtoklásáról?
0

Az elbirtoklás a tulajdonjog megszerzésének egyik sajátos módja. Az elbirtoklás megállapítása iránt gyakran indítanak pert, ugyanakkor felmerül a kérdés, hogy az érintettek szerződéses úton is rendezhetik-e például egy ingatlan elbirtoklását?