Új kötelezettségek a belső szabályzatok és a kijelölt személyek vonatkozásában

0

TÁJÉKOZTATÓ a könyvviteli (könyvelői), adószakértői, okleveles adószakértői, adótanácsadói tevékenységet megbízási, illetve vállalkozási jogviszony alapján végző, valamint az ingatlanügylettel kapcsolatos tevékenységet végző szolgáltatók számára a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló, valamint az Európai Unió és az ENSZ által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló törvények hatálybalépéséről.

Tisztelt Szolgáltatók!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2017. június 26-án lép hatályba a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Pmt.) és az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló 2017. évi LII. törvény (a továbbiakban: Kit.). A jogszabályok kihirdetésére a Magyar Közlöny 75. számában került sor.

Tekintettel arra, hogy a Pmt. és a Kit. számos új rendelkezést tartalmaznak, amelyeket a szolgáltatóknak alkalmazniuk kell, ezért a változásokkal kapcsolatban az alábbiakra hívjuk fel szíves figyelmüket.

1. Belső szabályzat

A szolgáltató a Pmt. és a Kit. rendelkezéseiben meghatározott kötelezettségek körébe tartozó feladatok teljesítésére köteles belső szabályzatot készíteni. A Pmt. alapján elkészített belső szabályzatnak új elemként részét képezheti a Kit. rendelkezései szerint készítendő belső szabályzat [Pmt. 65.§ (1)-(5) és (9) bekezdései, Pmt. 80. § (1) bekezdése. Kit. 3. § (4) bekezdése, Kit. 17. § (2) bekezdése, Kit. 19. § (1)-(3) bekezdései].

Határidők:

  1. A Pmt. hatálybalépésekor (2017. június 26.) működő szolgáltató a belső szabályzatát legkésőbb 2017. szeptember 30. napjáig köteles a Pmt. rendelkezéseinek megfelelően átdolgozni és a belső szabályzat átdolgozásának megtörténtéről a felügyeletet ellátó szervet írásban tájékoztatni. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal honlapján a későbbiekben kerül közzétételre arról tájékoztatás, hogy a szolgáltatók milyen módon tehetnek eleget a belső szabályzat átdolgozásának megtörténtéről szóló tájékoztatással kapcsolatos kötelezettségnek.
  2. A Pmt. hatálybalépését követően tevékenységét megkezdő szolgáltatónak a tevékenység megkezdését követő 45 napon belül kell belső szabályzatot készíteni és azt a felügyeletet ellátó szervnek jóváhagyás céljából benyújtani. Az eljárás megegyezik a korábbi eljárással (néhány soros kérelem a jóváhagyás iránt, illeték megfizetésének igazolása, szabályzat csatolása).
  3. FONTOS további információ, hogy a belső szabályzat kidolgozáshoz szükséges kötelező útmutató (NGM rendelet), annak megjelenését követően haladéktalanul közzétételre kerül. Kérjük, kísérjék figyelemmel a Nemzeti Adó- és Vámhivatal honlapján megjelenő friss információkat!

2. Kijelölt személy

A Kit. a Pmt. hatálya alá tartozó szolgáltatók számára kötelezettségként írja elő [Kit. 4. § (2) bekezdés], hogy a szolgáltató tevékenységének megkezdését követő öt munkanapon belül köteles kijelölni – a szervezet sajátosságától függően – egy vagy több személyt (a továbbiakban: kijelölt személy), aki a Kit. 4. § (1) bekezdés szerinti bejelentést haladéktalanul továbbítja a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Irányítás Pénzmosás Elleni Információs Iroda (a továbbiakban: FIU) részére.

Határidők:

  1. A Kit. hatálybalépésekor működő szolgáltatóknak a kijelölt személy adatairól a Kit. hatálybalépését követő 30 napon belül (2017. július 26.) kell az FIU felé a tájékoztatási kötelezettségüknek eleget tenni.
  2. A Kit. hatálybalépését követően a tevékenységét megkezdő szolgáltatónak a tevékenység megkezdését követő öt munkanapon belül kell a tájékoztatási kötelezettségének eleget tenni.

A szolgáltatók a Kit. 4. § (2) bekezdésében és a Pmt. 31. § (1) bekezdésében meghatározott kijelölt személyre vonatkozó tájékoztatási kötelezettségüknek a VPOP_KSZ17 elnevezésű elektronikus nyomtatvánnyal tehetnek eleget.

A VPOP_KSZ17 elnevezésű nyomtatvány beküldése az Általános Nyomtatvány Kitöltő (a továbbiakban: ÁNYK) keretrendszeren keresztül teljesíthető. A nyomtatvány és annak kitöltési útmutatója az alábbi linken érhető el.

http://nav.gov.hu/magyar_oldalak/nav/letoltesek/nyomtatvanykitolto_programok
Kérjük a Tisztelt Szolgáltatókat, hogy 2017. június 26-át követően a fentiekre legyenek figyelemmel.

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Irányítás
Pénzmosás Elleni Információs Iroda
Forrás: NAV
Minden jog fenntartva – www.adosziget.hu – adosziget@adosziget.hu

Feliratkozom az Adó Sziget szakmai hírlevélre

Servantes Könyvelőprogram
Megosztás

About Author

Comments are closed.