Tájékoztatás a 2016. évben alkalmazandó vám- és adómentes értékhatárokról

0

A vámmentességek közösségi rendszerének létrehozásáról szóló 1186/2009/EK tanácsi rendeletben (a továbbiakban: vámmentességi rendelet), illetve az utasok személyi poggyászában importált termékek általános forgalmi adó és jövedéki adó mentességéről szóló 2008. évi LXVIII. törvényben (a továbbiakban: utasforgalmi törvény), valamint az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: ÁFA törvény) 99. § (1) bekezdés a) pontjában EUR összegben meghatározott vám- és adómentességi értékhatárok aktuális forintösszegei a 2016. január 1. és 2016. december 31. közötti időintervallumban az alábbiak szerint alakulnak.

1. A vámmentességi rendelet szerinti értékhatárok a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK tanácsi rendelet (a továbbiakban: Vámkódex) 18. cikk (2) bekezdése alapján alkalmazott, a Hivatalos Lap 2015. október 2-án megjelent C324 számában feltüntetett euró-átváltási árfolyam [312,80 HUF/EUR] alapján számított értékhatárok:

 Jogcím

Értékhatár
EUR

Értékhatár
HUF

12. cikk (2) bekezdés – Házasságkötés alkalmából behozott árucikkek

1000

313 000

23. cikk (2) bekezdés – Elhanyagolható értékű küldemények (behozatal)*

150

47 000

26. cikk (1) bekezdés – Magánszemély által magánszemélynek küldött küldemények

45

14 000

114. cikk – Elhanyagolható értékű küldemények (kivitel)

10

3 000

„*” – Az ÁFA törvény 94. § (1) bekezdés c) pontja értelmében e jogcím alkalmazása esetén a termékimport 22 EUR összegig mentes az adó alól. Az említett összeg az ÁFA törvény 256. § (1) bekezdése szerint, a Magyar Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépésének napján érvényes, az MNB által közzétett hivatalos forint/euró devizaárfolyamot (252,19 HUF/EUR) figyelembe véve 6.000.- HUF értékhatárt jelent.

A forintösszegek meghatározásakor a Vámkódex 18. cikk (3) bekezdésében, illetve a vámmentességi rendelet 127. cikkében foglaltak figyelembevételre kerültek.

2. Utasforgalmi törvény szerinti értékhatárok (az utasforgalmi törvény 8. § alapján alkalmazott, tárgy naptári évet megelőző év október hónapjának első munkanapja – 2015. október 1. – szerinti árfolyam: 313,21 HUF/EUR)

 Jogcím

Értékhatár
EUR

Értékhatár
HUF

5.§ (1) bekezdés – Nem légi utas

300

94 000

5.§ (2) bekezdés – Légi utas

430

135 000

5.§ (3) bekezdés – 15. életévet be nem töltött utas

150

47 000

3. ÁFA törvény szerinti értékhatárok (az ÁFA törvény 256. § (2) bekezdése alapján a tárgy naptári évet megelőző év október hónapjának első munkanapján – 2015. október 1. – alkalmazott árfolyam: 313,21 HUF/EUR)

 Jogcím

Értékhatár
EUR

Értékhatár
HUF

99.§ (1) bekezdés a) pont – Külföldi utas adómentessége

175

55 000

A tájékoztatás 2016. január 1.-től 2016. december 31.-ig érvényes.

Forrás:NAV

Minden jog fenntartva – www.adosziget.hu – adosziget@adosziget.hu 

Megosztás

About Author

Comments are closed.