Téma: számla

Adózás Nyugtakibocsátási kötelezettség
0

Fontos tudnunk, hogy még abban ez esetben is, ha az adóalany mentesül a számlakibocsátási kötelezettség alól, köteles a termék beszerzője, szolgáltatás igénybe vevője részére nyugta kibocsátásáról gondoskodni. Mentesül a nyugtakibocsátási kötelezettség alól az adóalany abban az esetben, ha

Adózás PÉNZFORGALMI SZÁMLANYITÁSI KÖTELEZETTSÉG SZABÁLYAI
0

Gyakori kérdés, hogy kötelező-e a vállalkozói bankszámla nyitása. A törvény kimondja, hogy a belföldi jogi személynek és az általános forgalmi adó fizetésére kötelezett természetes személynek – ideértve az egyéni vállalkozót is – (a továbbiakban együtt: pénzforgalmi számla nyitására kötelezett adózó) legalább egy belföldi pénzforgalmi számlával kell rendelkeznie. Pénzforgalmi számla nyitására kötelezett adózó rendszeres gazdasági tevékenysége körében kizárólag pénzforgalmi számlát nyithat.

Adózás Megfizetettségi nyilatkozatok ellenőrzése
0

Az adózás rendjéről szóló törvény lehetőséget biztosít arra, hogy az adózó megkaphassa az általa visszaigényelt áfát. A kiutalás előtti ellenőrzések tapasztalatai szerint az adózók gyakran tévesen ítélik meg, hogy…