Téma: nyugta

Adózás Nyugtakibocsátási kötelezettség
0

Fontos tudnunk, hogy még abban ez esetben is, ha az adóalany mentesül a számlakibocsátási kötelezettség alól, köteles a termék beszerzője, szolgáltatás igénybe vevője részére nyugta kibocsátásáról gondoskodni. Mentesül a nyugtakibocsátási kötelezettség alól az adóalany abban az esetben, ha