Téma: hús

Adózás Tájékoztató a 2016. január 1-jétől 5%-os adómérték alá tartozó sertéshúsokról
0

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (továbbiakban: Áfa tv.) 2016. január 1-jétől hatályos módosítása kapcsán, az Áfa tv. 3. számú mellékletének I. része egy új, 49. ponttal egészült ki, melynek következtében – az egyéb törvényi feltételek fennállása esetén – az alábbiak szerint meghatározott termékek értékesítése is az 5%-os adómérték alá tartozik.