Saját jogú nyugdíjas munkavállalók szerepeltetése a ’08-as számú havi bevallásban 2019. január 1-jétől

0

2019. január 1-jével a saját jogú nyugdíjas munkavállalók adózását érintő rendelkezések jelentős mértékben megváltoztak. Ezzel egyidejűleg a ’08-as havi adó- és járulékbevallásban is találkozhatunk újdonsággal ezzel a témával kapcsolatban. Cikkünkben azokat a legfontosabb új szabályokat foglaljuk össze, melyek a saját jogú nyugdíjas, munkaviszonyban álló dolgozóink bevallását érinthetik.

Munkaviszonyban álló nyugdíjasok adózásának változása

2019. január 1-jétől a nyugdíjas munkavállaló jogviszonya mentesül a Tbj törvény szerinti biztosítási kötelezettség teljesítése alól, tekintettel arra, hogy járulékfizetési kötelezettségük sem keletkezik.

A Munka Törvénykönyve szerint munkaviszonyban álló saját jogú nyugdíjasnak minősülő személy a járulékalapot képező jövedelme után nem fizet természetbeni egészségbiztosítási járulékot és nyugdíjjárulékot 2019. január 1-jétől. Ha a nyugdíj folyósítása szünetel, a saját jogú nyugdíjas foglalkoztatott pénzbeli egészségbiztosítási járulékot köteles fizetni.

Ne felejtsük el, hogy az a szabály továbbra is él, hogy a munkaerő-piaci járulékot a saját jogú nyugdíjas személyek után nem kell levonnunk.

Használjon okos bérprogramot!

Szociális hozzájárulási adó és szakképzési hozzájárulás fizetése nyugdíjas munkavállalók után

A saját jogú nyugdíjas személy Munka Törvénykönyve szerinti munkaviszonyban történő foglalkoztatása esetén nem kell megfizetnünk a szociális hozzájárulási adót 2019. január 1-jétől. Jó, ha tudjuk, hogy szakképzési hozzájárulás fizetési kötelezettségünk sem keletkezik.

A 1908-as számú „Havi bevallás a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról” elnevezésű bevallás kitöltése

A 1908-as bevallás is tartogat számunkra újdonságokat a saját jogú nyugdíjas, munkaviszonyban álló dolgozóink szerepeltetésével kapcsolatban. Nézzük most meg, melyek ezek!

Abban az esetben, ha a 1908-as bevallás 1908M-04-es lapon a 300-306. és a 310-311. sorok bármelyikében a természetes személy részére kifizetett, összevont adóalapba tartozó jövedelem került feltüntetésre, a 1908M-08 lapon a 520-524. sorok valamelyikét ki kell töltenünk. Ez azt jelenti, hogy a foglalkoztatott nyugdíjas státuszáról, foglalkoztatás minőségéről, a FEOR számról, valamint – amennyiben értelmezhető – a heti munkaidő tartamáról minden foglalkoztatási jogviszonyban adatot kell szolgáltatnunk!

Jó, ha tudjuk, hogy amennyiben a foglalkoztatott természetes személy nem minősül biztosítottnak, akkor ezt a tényt jelölni is kell a 1908M-08-as lapon.

A „Jelölje, ha olyan természetes személy adatait közli, aki a Tbj. szerint nem minősül biztosítottnak” elnevezésű új mező kitöltésével, valamint a megfelelő foglalkoztatás minősége kód kiválasztásával tehetjük ezt meg.

Ilyen eset lehet többek között 2019-től az Mt. szerinti munkaviszonyban foglalkoztatott saját jogú nyugdíjas személyek (3, 7 vagy 8 nyugdíjas státusz kód, 20-as foglalkoztatás minősége kód) bevallása.

Tartsuk szem előtt a nyugdíjas munkavállalók számfejtését érintő adózási szabályok, valamint bevallási kötelezettség változását 2019. január 1-jétől. Mindezek mellett a szükséges adminisztrációt se feledjük!

Forrás:
A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény 5. § (1) bek. a) pontja, 25. §
A szociális hozzájárulási adóról szóló 2018. évi LII. törvény 5. § (1) bek. g) pontja
A szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2011. évi CLV. törvény 4. § (1a) bek.
1908-as bevallás Kitöltési útmutatója: https://www.nav.gov.hu/ oldalon megtalálható.
Minden jog fenntartva – www.adosziget.huadosziget@adosziget.hu

Feliratkozom az Adó Sziget szakmai hírlevélre

Okos Armada könyvelőprogram
Megosztás

About Author

Comments are closed.