Munkavégzés munkaszüneti napon

0

Munkavállalóink mikor lehetnek jogosultak munkabérük mellett munkaszüneti napi munkáért járó bérpótlékra? Cikkünkben a munkaszüneti napi pótlék elszámolásának, valamint a munkaszüneti napra történő munkaidő-beosztás szabályait foglaljuk össze.

A munkáltató tevékenysége és a társadalmi közszükséglet bizonyos esetekben megkívánhatja azt, hogy dolgozóink munkaszüneti napon is munkát végezzenek, s ilyenkor plusz díjazásra lehetnek jogosultak.

A Munka Törvénykönyve felsorolja a munkaszüneti napokat. Ezek a következők: január 1., március 15., nagypéntek, húsvéthétfő, május 1., pünkösdhétfő, augusztus 20., október 23., november 1. és december 25–26.

Jó, ha tudjuk, hogy munkaszüneti napra, rendes munkaidőre mikor oszthatjuk be dolgozóinkat, amennyiben szükséges, hogy munkaszüneti napon is ellássák feladataikat.

Ezek az esetek a következők:

  • a rendeltetése folytán e napon is működő munkáltatónál vagy munkakörben,
  • az idényjellegű,
  • a megszakítás nélküli tevékenység keretében,
  • társadalmi közszükségletet kielégítő, vagy külföldre történő szolgáltatás nyújtásához – a szolgáltatás jellegéből eredően – e napon szükséges munkavégzés esetén,
  • külföldön történő munkavégzés során.

Nem árt tudnunk, hogy a munkáltató vagy a munkakör akkor minősül a munkaszüneti napon is rendeltetése folytán működőnek, ha

a) a tevékenység igénybevételére a munkaszüneti naphoz közvetlenül kapcsolódó, helyben kialakult vagy általánosan elfogadott társadalmi szokásból eredő igény alapján, vagy
b) baleset, elemi csapás, súlyos kár, továbbá az egészséget vagy a környezetet fenyegető veszély megelőzése vagy elhárítása, továbbá a vagyonvédelem érdekében kerül sor.

BÉR és TB elszámolási Humánügyviteli Rendszer
XL-Bérprogram és TB-elszámolási Rendszer 2024.

Munkaszüneti napra két esetben rendelhetünk el rendkívüli munkaidőt:

a) a rendes munkaidőben e napon is foglalkoztatható munkavállaló számára, valamint
b) baleset, elemi csapás, súlyos kár, az egészséget vagy a környezetet fenyegető közvetlen és súlyos veszély megelőzése, elhárítása érdekében.

Legyünk figyelemmel arra, hogy a munkaszüneti napra vonatkozó munkaidő beosztási szabályokat kell megfelelően alkalmaznunk, ha a munkaszüneti nap vasárnapra esik, továbbá a húsvét– és a pünkösdvasárnap tekintetében. Jó, ha tudjuk, hogy dolgozóinkat a munkaszüneti napon történő munkavégzés esetén száz százalék bérpótlék illeti meg a húsvét- vagy a pünkösdvasárnap, vagy a vasárnapra eső munkaszüneti napon rendes munkaidőben történő munkavégzés esetén, a vasárnapi pótlék helyett.

Amennyiben munkaszüneti napra rendes munkaidő beosztható a havibéres vagy az órabéres munkavállaló számára és munkát is végez ezen a napon, akkor az alapbére, valamint a munkaszüneti napon történő munkavégzés miatt száz százalék mértékű bérpótlék illeti meg. Távolléti díj munkavégzés esetén nem illeti meg akkor sem, ha óra- vagy teljesítménybéres bérezési formában foglalkoztatjuk.

Fontos tudnunk azt is, hogyha dolgozóinknak rendkívüli munkaidőt rendelünk el a munkaszüneti napon, akkor is kell munkaszüneti napi pótlékot fizetnünk ezekre az órákra is. Ebben az esetben a rendkívüli munkaidőre száz százalékos mértékű bérpótlékot is meg kell fizetnünk. Jó, ha tudjuk, hogy a rendkívüli munkavégzés óráira alapbért is fizetnünk kell.

A munkavállalónkat távolléti díj illeti meg óra- vagy teljesítménybérezés esetén a napi munkaidőre, ha az általános munkarend szerinti munkanapra eső munkaszüneti nap miatt csökken a teljesítendő munkaidő. Ez azt jelenti, hogy ha egy, a törvényben felsorolt munkaszüneti nap hétköznapra esik, akkor távolléti díjat kell fizetnünk akkor, ha erre a munkaszüneti napra nem osztottuk be dolgozónkat, azaz tényleges munkavégzés nem történik. Látható, hogy a havibéres bérezési formára nem terjed ki ez a szabály, ugyanis a havi munkabér átalányjellegű kifizetés, amely attól függetlenül jár, hogy hány munkanap van az adott hónapban.

És most nézzünk néhány példát a munkaszüneti napi munkavégzésért járó pótlék elszámolására vonatkozóan!

1) Példa

A dolgozónk napi munkaideje 8 óra. Bérezési formája órabéres, órabére: 800 Ft. Megszakítás nélküli tevékenység keretében foglalkoztatjuk, ezért elrendelhetünk rendes munkaidőt munkaszüneti napon. 2017. március 15-én beosztás szerinti munkaidő: 22:00 – 06:00. Tényleges munkaidő: 22:00 – 06:00.

Így a munkaszüneti napon ledolgozott órák száma összesen 8 óra.

Az 1 órára járó pótlékalap meghatározásakor a dolgozó órabérét kell figyelembe vennünk, tekintettel arra, hogy bérezési formája órabéres.

100 %-os mértékű munkaszüneti napi pótlék számítás így fog kinézni a példánk esetében:
800 Ft * 100% * 8 munkaszüneti napon ledolgozott óra = 6.400 Ft

Tekintettel arra, hogy a munkaszüneti napi munkavégzésért járó pótlék a rendes munkaidőre járó munkabéren felül jár, azaz erre a 8 órára munkabért is fizetnünk kell.

2017. március hónapban 22 munkanap van, s emellett a munkaszüneti napra is beosztottuk.

És most nézzük a számokat:

800 * 8 = 6.400 Ft lesz a munkaszüneti napra eső alapbér.

Tehát dolgozónknak március 15-ére 6.400 Ft munkaszüneti napi pótlék és 6.400 Ft alapbér is jár a havi alapbére mellett.

2) Példa

A dolgozónk napi munkaideje 8 óra. Havibére: 200.000 Ft. Nem várt körülmény elhárítása érdekében 2017. március 15-én rendkívüli munkaidőt rendeltünk el: 22:00 – 06:00. Így a munkaszüneti napon ledolgozott órák száma összesen 8 óra.

A Munka Törvénykönyvében rögzített pótlékalap osztószámát így kell meghatároznunk:

  • általános teljes napi munkaidő esetén 174 óra
  • rész- vagy általánostól eltérő teljes napi munkaidő esetén a 174 óra arányos része.

1 órára járó pótlékalap meghatározásakor 174 lesz az osztószám, tekintettel arra, hogy dolgozónkat az általános napi teljes munkaidőben foglalkoztatjuk.

Tehát 200.000 Ft / 174 = 1.149 Ft lesz a munkaszüneti napi pótlék 1 órára eső egységdíja.

100 %-os mértékű munkaszüneti napi pótlék számítás így fog kinézni a példánk esetében:
(200.000 Ft / 174) * 100 % * 8 munkaszüneti napon ledolgozott óra = 9.192 Ft

A munkaszüneti napra 8 órára eső munkabért is fizetnünk kell.

2017. március hónapban 22 munkanap van, s a dolgozó munkaideje 8 óra, így a teljesítendő munkaórák száma: 176 óra.

És most nézzük a számokat:

(200.000 / 176) * 8 munkaszüneti napon ledolgozott óra = 9.091 Ft lesz a munkaszüneti napra eső alapbér.

Legyünk figyelemmel arra is, hogy mivel dolgozónk rendkívüli munkavégzésként végzett munkát 2017. március 15-én, ezért erre a nyolc órára száz százalékos mértékű rendkívüli munkavégzésért járó bérpótlék is megilleti, melyet ugyanazon szabályok szerint kell megállapítanunk, ahogyan a munkaszüneti napra járó 100 százalékos mértékű bérpótléknál tettük.

Tehát dolgozónknak erre a napra 9.192 Ft munkaszüneti napi pótlék, 9.192 Ft rendkívüli munkavégzésért járó pótlék és 9.091 Ft alapbér is jár a havi alapbére mellett.

Figyeljünk a munkaszüneti napi pótlék és a munkaszüneti nap egyéb díjazásának elszámolására vonatkozó törvényi előírások betartására. Ne felejtsünk el tekintettel lenni a munkaidő-beosztás szabályaira is.

Forrás:
A Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. tv. 101. §., 140. §., 143. §.
Minden jog fenntartva – www.adosziget.hu – adosziget@adosziget.hu

Feliratkozom az Adó Sziget szakmai hírlevélre

Munkaidő-Nyilvántartás könnyedén!
Stabil, gyors, rugalmas, felhasználóbarát!

Megosztás

About Author

Comments are closed.