Milyen jogi védelemben részesül az internetes domain név?

0

Az interneten való jelenlét a legtöbb gazdasági, tömegtájékoztatási, kulturális tevékenységnek ma már szinte nélkülözhetetlen eleme, amely leggyakrabban különböző honlapokon keresztül történik. Az internetes oldalak működéséhez elengedhetetlen az ún. domain-név, amelynek segítségével meg lehet találni a keresett oldalt a világhálón. A domain neveknek ezért akár jelentős gazdasági értéke is lehet, így komoly jogviták tárgyául is szolgálhat. Milyen jogi védelemben részesülhet a domain név?

A domain név

A domain név egy különböző karakterekből (betűkből, számokból, stb.) álló előtagból és ponttal elválasztott végződésből áll. A végződések utalhatnak országokra (.hu, .sk, .de, stb.) valamint vannak egyéb végződések is (például., .com, .info, .org). A domain nevek teszik könnyen beazonosíthatóvá és megkereshetővé a weboldalakat.

A Magyarországra utaló .hu végződésű domain nevekre használati jogot lehet szerezni, amelyet az domain-névnek az Internet Szolgáltatók Tanácsánál való regisztrációjával lehet megtenni. A domain név használatba adását nevezik a delegálásnak is. A domain felett tehát nem tulajdonjogot, hanem használati jogot lehet szerezni. A domain regisztrált használója jogosult arra, hogy a domain-nevet használja, a használatot másra átruházza, vagy töröltesse.

A .hu végződésű domainek delegálása a Domainregisztrációs Szabályzat szerint történik. A szabályzat többek között kimondja, hogy a domain név nem lehet jogellenes, megbotránkozást, félelmet keltő, vagy megtévesztő. A domain igénylése és használata nem sértheti mások jogait, így például a szellemi alkotásokhoz fűződő vagy a névviseléshez való jogot sem.

Pénzügyi Szoftver, Kintlévőség-kezelés, Likviditás növelés

A domain jogi védelme

A domain név önmagában nem minősül szellemi alkotásnak, ezért automatikusan nem élvez ilyen védelmet. Azonban a domain név kereskedelmi névként védelmet élvezhet. A kereskedelmi név olyan elnevezés, amely egy vállalkozáshoz, annak tevékenységéhez vagy konkrét termékéhez kötődik. Célja, hogy a vállalkozást, illetve termékét más vállalkozásoktól megkülönböztesse.

Szintén védelmet élvezhet a domain név, mint a névviseléshez fűződő személyiségi jog kifejeződése, abban az esetben is, ha nem gazdasági tevékenység körében használják, azaz nem kereskedelmi névről van szó. Ebben az esetben a névviselési jog a domain használója és az általa használt domain név közötti kapcsolatot részesíti védelemben.

A domain nevet alkotó szó vagy szóösszetétel meghatározott feltételek teljesülése esetén védjegyoltalomban részesülhet. A védjegy olyan megjelölés, amely arra szolgál, hogy valamely árut vagy szolgáltatást megkülönböztessen mások áruitól vagy szolgáltatásaitól. Amennyiben a domain nevében olyan megjelölés szerepel, amely védjegyoltalomban részesül, akkor ezáltal a domain is védelmet élvez a jogosulatlan használattal szemben. Ebben az esetben csak a védjegy jogosultjának hozzájárulásával használhatja más személy a védjegyet alkotó vagy azzal összetéveszthető megjelölést. Ez természetesen vonatkozik a megjelölés domain névként való használatára is.

Eljárások a domain névvel kapcsolatos jogsértés esetén

A domain nevekkel kapcsolatos jogsértések többfélék lehetnek, így előfordulhat, hogy valaki a versenytársa kereskedelmi nevét használja saját domain névként, vagy a sikeres domain névvel összetéveszthető domain nevet használ jogosulatlanul. Szintén jogsértő, ha valaki engedély nélkül olyan megjelölést használ saját domain nevében, ami megegyezik egy érvényes védjeggyel, feltéve, hogy a jogsértő domainhez azonos vagy hasonló szolgáltatás kapcsolódik.

Jogsértő domain név használat esetén a (kereskedelmi) név, illetve a védjegy jogosultja bírósághoz fordulhat. A jogosult kérheti, hogy a jogsértőt tiltsák el a domain használatától, valamint további igényekkel is élhet a helyzettől függően (például kérheti a jogsértéssel okozott kárának megtérítését). A kereskedelmi név jogosulatlan használata sok esetben tisztességtelen versenytevékenységnek is minősül, így ezen az alapon is fel lehet lépni a jogsértővel szemben.

Alternatív vitarendezési lehetőség a Regisztrációs Döntnök eljárásának igénybevétele, amely a .hu végződésű domain neveket érintő viták bíróságon kívüli eldöntésére szolgál. Ebben az eljárásban a kérelmező kérheti, hogy az érintett domain nevet vonják vissza attól, aki jogsértően használja. Szintén kérheti, hogy a jogsértően használt domain nevet a kérelmező javára ruházzák át. A Regisztrációs döntnök eljárása nem zárja ki, hogy a domain névvel kapcsolatos jogvitában a felek utóbb bírósági eljárást kezdeményezzenek.

Dr. Szabó Gergely
ügyvéd
– – – – – – – –
A fenti rövid tájékoztatás a teljesség igénye nélkül, figyelemfelhívó céllal készült, mely nem minősül jogi tanácsadásnak.
A megbízható jogi képviselő
Kocsis és Szabó Ügyvédi Iroda
info@kocsis-iroda.hu
+36 (1) 266-6621, +36 (30) 692-9392
www.kocsis-iroda.hu, www.kocsisszabougyved.hu
Kövessen bennünket itt is: Facebook, Instagram, LinkedIn, Pinterest

Minden jog fenntartva – www.adosziget.hu – adosziget@adosziget.hu

Feliratkozom az Adó Sziget szakmai hírlevélre

Servantes Vezetői-információs Rendszer és Kontrolling
Megosztás

About Author

Comments are closed.