Miként szüntethető meg a tartási szerződés?

0

Idős személyek gyakran kötnek tartási szerződést annak érdekében, hogy gondozásukat biztosítsák. Előfordul azonban, hogy a szerződés megkötését követően a tartást vállaló személy a tartást nem nyújtja, vagy nem tudja nyújtani, így szükségessé válik a szerződés megszüntetése. Milyen módon lehet megszüntetni vagy módosítani a tartási szerződést?

A tartási szerződés

A tartási szerződésben a tartást vállaló személy arra vállal kötelezettséget, hogy a tartásra jogosultat a körülményeinek és szükségleteinek megfelelően ellátja, gondozza. A tartás magában foglalja az érintettről való gondoskodást, élelemmel és ruházattal való ellátását, betegsége esetén ápolását és gyógyíttatását. A tartásba bele tartozik szükséghez képest a tartásra jogosult lakhatásának biztosítása, valamint halála esetén illő eltemettetése is.

A tartást vállaló személy rendszerint a szerződésbe foglalt ellenszolgáltatást kap, bár az ingyenes tartási szerződés sem kizárt. Az ellenszolgáltatást gyakran az eltartott személy tulajdonában lévő ingatlan jelenti, amelynek tulajdonjogát a tartásra kötelezettre ruházza át a tartás fejében. Ilyenkor általában a tartásra való jogosultság biztosítására az ingatlanra tartási jog kerül bejegyzésre az ingatlan-nyilvántartásba. Nem ritka az sem, hogy az ingatlannak a tartást vállalóra való átruházása mellett a tartásra jogosult javára haszonélvezeti jogot jegyeznek be.

A tartási szerződés módosítása

Mint minden szerződésnél, a tartásinál is van arra lehetőség, hogy a felek közös megegyezéssel módosítsák a szerződést. Így módosíthatják például a tartási kötelezettség tartalmát vagy az ellenszolgáltatást is.

Ha a felek közös megegyezéssel nem tudják módosítani a szerződésüket, akkor erre a bíróság jogosult. A bíróságtól a felek bármelyike kérheti a tartási szerződés módosítását. A módosításra elsősorban akkor van lehetőség, ha a felek viszonya megromlott, ezért a bizalmi jellegű kapcsolat már nem tartható fenn. Oka lehet a módosításnak az is, ha a tartást vállaló fél körülményeiben olyan változás következik be, amely miatt a tartást már nem tudja nyújtani. A bíróság a szerződést mindkét fél érdekeinek figyelembevételével módosíthatja.

A tartási szerződés módosításának egyik formája, ha azt a bíróság életjáradéki szerződéssé alakítja. Ebben az esetben a kötelezett nem tartást köteles nyújtani, hanem meghatározott összegű életjáradékot köteles fizetni, általában havi rendszerességgel. Életjáradéki szerződéssé alakításra akkor van mód, ha valamelyik fél magatartása vagy körülményei folytán a természetben való tartás lehetetlenné vált.

A tartási szerződés megszüntetése

A tartási szerződés megszüntetésére is lehetőség van a felek közös megegyezésével. A felek a rendszerint a jövőre nézve tuják megszüntetni szerződésüket. Ennek oka, hogy a szerződéskötést megelőző állapot helyreállítása teljes mértékben csak akkor lehetséges, ha a tartásra kötelezett a tartást egyáltalán nem nyújtotta. Ugyanis a természetben nyújtott tartást (ápolást, gondozást) „visszaadni” már értelemszerűen nem lehet.

A tartási szerződés felmondására vagy attól való elállásra a jogszabályok nem biztosítanak lehetőséget. Ha a felek a szerződésben kifejezetten kikötötték a felmondás jogát, akkor ezzel a joggal élve az érintett fél felmondhat. Ennek hiányában a bíróság szüntetheti meg a tartási szerződést. A bírósági megszüntetést a tartásra jogosult életében lehet kérni, mert halálával a szerződés a törvény erejénél fogva megszűnik. Ha az eltartott még életében pert indított, akkor halála esetén örökösei a perbe beléphetnek. Egyéb esetben az örökösök a szerződés megszüntetését már nem kérhetik.

A bíróság a tartási szerződést akkor szünteti meg, ha a szerződés célja a szerződés módosításával nem valósítható meg. Ilyen eset lehet például, ha a tartást nem teljesítik, és a szerződés életjáradékká sem alakítható, mert az érintett fél rossz anyagi helyzete miatt az életjáradékot sem tudná teljesíteni. A szerződés bírósági megszüntetése esetén a megszüntetésig nyújtott tartás és az ellenszolgáltatás értékével el kell számolni. Ez történhet például úgy, hogy az ellenszolgáltatásként adott ingatlanra a tartásra jogosult tulajdonjogát részben visszaállítják. Az ingatlan másik részére a tartásra kötelezett tulajdonjogát fenntartják, mint a már nyújtott tartás ellenértékét. Sor kerülhet a tartás ellenértékének pénzben való kiegyenlítésére is.

Dr. Szabó Gergely
ügyvéd
– – – – – – – –
A fenti rövid tájékoztatás a teljesség igénye nélkül, figyelemfelhívó céllal készült, mely nem minősül jogi tanácsadásnak.
A megbízható jogi képviselő
Kocsis és Szabó Ügyvédi Iroda
info@kocsis-iroda.hu
+36 (1) 266-6621, +36 (30) 692-9392
www.kocsis-iroda.hu, www.kocsisszabougyved.hu
Kövessen bennünket itt is: Facebook, Instagram, LinkedIn, Pinterest

Minden jog fenntartva – www.adosziget.hu – adosziget@adosziget.hu

Feliratkozom az Adó Sziget szakmai hírlevélre

Okos Armada Bérprogram
Megosztás

About Author

Comments are closed.