Mi az ekho alapja és mekkora a mértéke?

0

Az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (ekho) olyan adózási forma, amit egyes meghatározott foglalkozások művelői választhatnak – főként a művészet, média és sport területén –, ha van olyan bevételük is, ami után az általános szabályok szerint fizetik meg a közterheket.

Mi az ekho alapja?

Az ekho alapja a foglalkozáslistában szereplő foglalkozással szerzett bevétel. Ha a magánszemély áfa fizetésére kötelezett, ezt a bevételt az általános forgalmi adóval csökkenteni kell.

Mekkora az ekho mértéke?

A magánszemélynek az ekhoalap összegéből általános esetben 15 százalék ekhot kell fizetnie.

Ha a magánszemély a kifizetést megelőzően nyilatkozik arról, hogy nyugdíjas (ebben az esetben nem feltétel a legalább 183 nap nyugdíjasként eltöltött idő), a fizetendő ekho mértéke 9,5 százalék.

Az általános szabálytól eltérően az EGT-államban biztosított személynek juttatott ekho alapjául szolgáló bevételt 9,5 százalék ekho terheli, amit a kifizetőnek kell megállapítania és levonnia.

A kifizetőt az ekhoalap összege után 2020. június 30-áig 17,5 százalék, míg 2020. július 1- től 15,5 százalék ekho terheli, és emellett ráhárul a magánszemély által fizetendő ekho levonásának, befizetésének és bevallásának kötelezettsége is.

Nem kell a kifizetőnek az ekhot megfizetnie akkor,

  • ha az ekho alapjául szolgáló bevételt EGT-államban biztosított személynek fizeti ki;

  • a hivatásos sportolónak az e foglalkozása ellenértékeként juttatott bevétel után, valamint

  • a nemzetközi sportszövetség munkavállalójának és a saját jogú nyugdíjasnak az e foglalkozása ellenértékeként juttatott bevétel után.

Amellett, hogy az ekhot nem kell megfizetnie, a magánszemély fizetendő ekhoját sem kell levonnia és bevallania akkor, ha a magánszemély a vállalkozási szerződés vagy eseti megbízási szerződés alapján őt megillető bevétel kifizetése előtt nyilatkozik arról, hogy az ekho megállapítását, bevallását és megfizetését a kifizetőtől átvállalja.

Ne feledjük, hogy a jogszerűen ekhoalapként figyelembe vett bevétel után megfizetett ekho a személyi jövedelemadót, a Tbj.-ben meghatározott biztosítottat terhelő társadalombiztosítási járulékot és a kifizetőt terhelő szociális hozzájárulási adót váltja ki. A kifizetőt és a magánszemélyt tehát az ekhoalappal kapcsolatban az előbbieken kívül – ide nem értve az esetleges mulasztási bírságot – további fizetési kötelezettség nem terheli.

Forrás: NAV

Minden jog fenntartva – www.adosziget.huadosziget@adosziget.hu

Megosztás

Comments are closed.