Mi a különbség a többletmunka és a pótmunka között?

0

A vállalkozási szerződések kapcsán gyakran merül fel a vállalkozó által elvégzett többletmunka és pótmunka kérdése. Különösen lényeges ez építési vállalkozási szerződéseknél. A vállalkozó által elvégzett többlet- és pótmunkák, valamint ezek díjazása gyakran képezi vita tárgyát. Mit értünk többletmunka alatt, és mi a pótmunka? Mi a különbség a kettő között?

A vállalkozó díjazása

A vállalkozási szerződés olyan szerződés, amelyben a vállalkozó valamilyen tevékenységgel elérhető eredmény megvalósítását vállalja. Az elérendő eredmény lehet például valamely építési vagy szerelési munka megvalósítása, tervezési munka elvégzése, kutatási eredmény elérése stb.

A vállalkozó a kikötött munka megvalósításáért, eredmény eléréséért vállalkozói díjra jogosult, amelyet a megrendelő köteles neki megfizetni. A vállalkozói díj tehát az ilyen típusú szerződések nélkülözhetetlen eleme. Ha a felek a vállalkozói díjban nem állapodnak meg, akkor a szerződés nem is jön létre.

A vállalkozói díj meghatározására rendszerint kétféle módon szokott sor kerülni:

  • Az egyik a tételes vállalkozói díj meghatározása. Ebben az esetben a ténylegesen elvégzett munka alapján kerül sor a vállalkozói díj és a vállalkozó költségeinek megfizetésére. Ilyenkor utólagosan kerül sor a díj elszámolására és pontos megállapítására. Az elszámolás történhet az egyes elvégzett munka-tételek és költségek alapján, illetve a ráfordított munkaidő szerint.
  • A vállalkozói díj meghatározásának másik módszere az átalány jellegű munkadíjban való megállapodás. Ilyenkor a díjazás összege már a munka elvégzése előtt pontosan meghatározásra kerül, függetlenül attól, hogy utóbb ténylegesen mennyi munkavégzést igényel a megrendelés teljesítése.
Munkaidőkeret teljes körű kezelése.

Mi a többletmunka?

A vállalkozó alapvető kötelezettsége, hogy mindazon munkákat elvégezze, amely a szerződésben kikötött eredmény megvalósításához szükséges. Ide tartozik mindaz, ami a munka (pl. épület, berendezés, terv stb.) rendeltetésszerű használhatóságához, illetve működéséhez szükséges.

A Polgári Törvénykönyv szerint a többletmunkának két típusa van:

  • Többletmunka, egyrészt a vállalkozási szerződés tartalmát képező, de a vállalkozói díj meghatározásánál figyelembe nem vett munka. Ilyen például a megvalósítani vállalt tervben szereplő, de a díjat tartalmazó költségvetésben nem szereplő munka.
  • A többletmunka másik típusát képezik azok a munkák, amely nélkül a mű rendeltetésszerű használatra alkalmas megvalósítása nem történhet meg. Tehát ebben az esetben műszakilag szükségszerű munkák elvégzéséről van szó.

A vállalkozó a többletmunka említett két típusába tartozó munkákat köteles elvégezni.

A többletmunka díjazása

A többletmunka díjazásával kapcsolatban fontos tudni, hogy ha a felek a vállalkozói díjat átalánydíjként határozták meg, akkor a vállalkozó a többletmunka ellenértékének megtérítésére nem jogosult. Ha tehát az átalánydíj meghatározásakor kihagytak olyan munkákat, amelyek többletmunkának számítanak, akkor e munkák elvégzéséért utólag sem lehet többlet díjazást követelni.

A vállalkozó a többletmunkával kapcsolatban felmerült olyan költségeinek megtérítését viszont követelheti a megrendelőtől, amely költségek felmerülése a szerződés megkötésének időpontjában nem volt előre látható.

Mi a pótmunka?

Pótmunkának minősül az olyan munka, amelynek elvégzését a megrendelő utólag rendelte meg. Tehát pótmunka esetén a munka elvégzése a megrendelő miatt válik szükségessé. Itt nem a szerződésben foglalt munka megvalósításához műszakilag szükséges lépések elvégzéséről van szó, mint a többletmunkánál

A vállalkozó köteles elvégezni az utólag megrendelt pótmunkát, ha annak elvégzése nem teszi feladatát aránytalanul terhesebbé. Ide tartoznak különösen azok a munkák, amelyek tervmódosítás folytán váltak szükségessé.

A pótmunka díjazása

A pótmunka ellenértékének megfizetését a vállalkozó abban az esetben is igényelheti, ha a felek a vállalkozói díjat átalánydíjként határozták meg. Ilyenkor tehát a pótmunka nem képezi az átalánydíj részét, és a pótmunka díját az átalánydíj fölött kell megfizetni. Értelemszerűen ilyen esetben a pótmunka elszámolása tételes díjelszámolással történhet.

Dr. Szabó Gergely
ügyvéd
– – – – – – – –
A fenti rövid tájékoztatás a teljesség igénye nélkül, figyelemfelhívó céllal készült, mely nem minősül jogi tanácsadásnak.
A megbízható jogi képviselő
Kocsis és Szabó Ügyvédi Iroda
info@kocsis-iroda.hu
+36 (1) 266-6621, +36 (30) 692-9392
www.kocsis-iroda.hu, www.kocsisszabougyved.hu
Kövessen bennünket itt is: Facebook, Instagram, LinkedIn, Pinterest

Minden jog fenntartva – www.adosziget.hu – adosziget@adosziget.hu

Feliratkozom az Adó Sziget szakmai hírlevélre

XL IDŐ online munkaidő nyilvántartó rendszer
XL IDŐ Online Munkaidő-nyilvántartó Rendszer
Megosztás

About Author

Comments are closed.