Melyek a közérdekű önkéntes tevékenység alapvető szabályai?

0

Sokan végeznek önzetlenül mások javára önkéntes munkát. A közérdekű önkéntes tevékenység sokban különbözik a munkaviszonytól és a többi foglalkoztatási jellegű tevékenységtől. Az önkéntes tevékenységnek saját jogi szabályozása van. Ennek alapjaival érdemes tisztában lennie annak, aki maga önkénteskedik vagy önkénteseket fogad.

Mi a közérdekű önkéntes tevékenység?

Magyarországon külön törvény szabályozza a közérdekű önkéntes tevékenységet.

Közérdekű önkéntes tevékenység az olyan saját elhatározásból, más vagy mások javára, ellenszolgáltatás nélkül végzett tevékenység, amelyet valaki önkéntesek fogadására jogosult szervezetnél végez.

Az önkéntesség fontos eleme, hogy a tevékenységet az érintett önként, saját elhatározása alapján végzi, és nem például azért, mert bíróság kötelezte erre.

Csak akkor beszélhetünk önkéntességről, ha a tevékenységet a közjó érdekében, illetve más vagy mások javára végzik. Nem közérdekű önkéntesség, ha valaki a tevékenységet saját javára vagy közeli hozzátartozója javára végzi.

Az önkéntes tevékenység ellenszolgáltatás nélkül, tehát ingyenesen végzett tevékenység. Ez azt jelenti, hogy a közérdekű önkéntes tevékenységgel kapcsolatosan sem az önkéntes, sem a közeli hozzátartozója vagyoni előnyhöz nem juthat.

Az önkéntes azonban nem marad teljesen juttatás nélkül. Vannak olyan juttatások, amelyeket a törvény nem tekint ellenszolgáltatásnak. Így például az önkéntes kaphat a tevékenység ellátásához szükséges munkaruházatot, védőfelszerelést, valamint biztosíthatják számára a tevékenység ellátása érdekében szükséges utazást, szállást, étkezést vagy ezek bizonylattal igazolt költségét megtéríthetik a számára. Az önkéntes kaphat a tevékenységéért jutalmat is, feltéve, hogy annak éves összege nem haladja meg a minimálbér havi összegének 20%-át. Külföldön végzett önkéntes tevékenység esetén napidíj is adható, ha annak egy hónapra számított összege nem haladja meg a minimálbér havi összegének 20%-át.

XL-Bérprogram és TB-elszámolási Rendszer 2024.

Ki végezhet önkéntes tevékenységet?

Közérdekű önkéntes tevékenységet mindenki végezhet, aki a 10. életévét betöltötte.

A kiskorú önkéntesek tevékenységére vonatkoznak bizonyos korlátozó szabályok:

 • A 18. életévét be nem töltött személy csak olyan közérdekű önkéntes tevékenységet folytathat, amely megfelel életkorának, testi, értelmi és erkölcsi fejlettségének, illetve képességeinek, valamint amely nem veszélyezteti egészségét, fejlődését és tankötelezettségének teljesítését.
 • A 16. életévét be nem töltött önkéntes külföldön nem végezhet közérdekű önkéntes tevékenységet.
 • A 18 év alatti önkéntes 20 és 6 óra között nem végezhet közérdekű önkéntes tevékenységet.
 • A 16 év alatti esetén a közérdekű önkéntes tevékenységre fordítható idő nem haladhatja meg a tanítási szünet ideje alatt a napi 3 órát és a heti 12 órát, tanítási időben a heti 6 órát és tanítási napon a napi 2 órát, míg tanítási napon kívül a napi 3 órát.
 • A 16. életévét betöltött, de 18. életévét be nem töltött személy közérdekű önkéntes tevékenységének ideje nem haladhatja meg a napi 4 és fél órát és a heti 18 órát.
 • A 18. életévét be nem töltött önkéntesnek a közérdekű önkéntes tevékenység befejezése és másnapi megkezdése között legalább 14 óra pihenőidőt kell biztosítani.

Hol és milyen közérdekű önkéntes tevékenység végezhető?

Közérdekű önkéntes tevékenység olyan szervezetnél végezhető, amely a fogadó szervezetek nyilvántartásában szerepel. A törvény meghatározza, hogy milyen szervezetek lehetnek fogadó szervezetek. Ezek például

Természetesen nem kizárt, hogy valaki olyan személynél vagy szervezetnél végezzen önkéntes tevékenységet, amely nem minősül fogadó szervezetnek, de ebben az esetben a tevékenység nem számít közérdekű önkéntes tevékenységnek.

Közérdekű önkéntes tevékenységként az önkéntes elláthat minden tevékenységet, feltéve, hogy megfelel a jogszabályokban meghatározott képesítési, egészségügyi, nyilvántartásba vételi és más feltételeknek. Nem látható el a tevékenység önkéntesség keretében, ha jogszabály a tevékenységet meghatározott jogviszonyhoz köti (pl. közalkalmazotti jogviszonyhoz, munkaviszonyhoz), illetve, ha a tevékenység önkéntessel történő ellátását jogszabály kizárja. Vannak olyan tevékenységek, amelyek végzése a törvény szerint nem minősül önkéntes tevékenységnek. Ilyenek

 • az önkéntes véradás,
 • az önkéntes, illetve létesítményi tűzoltóként végzett tevékenység,
 • a polgári természetőri tevékenység és
 • a közösségi szolgálat.

Szükséges-e szerződés a közérdekű önkéntességhez?

A közérdekű önkéntes tevékenységet önkéntes szerződés alapján lehet ellátni. A szerződésben meg kell határozni a tevékenység tartalmát, helyét, a tevékenységre fordítandó időt és a pihenőidőt, valamint az önkéntesnek biztosított juttatásokat.

Az önkéntes szerződés létrejöhet szóban is. Bizonyos esetekben a törvény előírja, hogy a szerződést írásba kell foglalni. Például, ha

 • az önkéntes szerződést határozatlan időre vagy legalább 10 napra (kiskorú esetén 2 napra) kötik,
 • az önkéntest engedélyköteles építési munkában foglalkoztatják,
 • a közérdekű önkéntes tevékenységet külföldön végzik, vagy
 • az írásba foglalást az önkéntes kéri.

Dr. Szabó Gergely
ügyvéd
– – – – – – – –
A fenti rövid tájékoztatás a teljesség igénye nélkül, figyelemfelhívó céllal készült, mely nem minősül jogi tanácsadásnak.
A megbízható jogi képviselő
Kocsis és Szabó Ügyvédi Iroda
info@kocsis-iroda.hu
+36 (1) 266-6621, +36 (30) 692-9392
www.kocsis-iroda.hu, www.kocsisszabougyved.hu
Kövessen bennünket itt is: Facebook, Instagram, LinkedIn, Pinterest

Minden jog fenntartva –www.adosziget.huadosziget@adosziget.hu

Munkaidő-Nyilvántartás könnyedén!
Stabil, gyors, rugalmas, felhasználóbarát!

Feliratkozom az Adó Sziget szakmai hírlevélre

Megosztás

About Author

Comments are closed.