FELHÍVÁS REGISZTRÁCIÓRA az adók módjára behajtandó köztartozások jogosultjai részére

0

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 161. § (1) bekezdés 2017. január 1. napjától hatályba lépő rendelkezése alapján az adók módjára behajtandó köztartozásnak minősülő fizetési kötelezettséget megállapító, nyilvántartó szerv, illetőleg a köztartozás jogosultja a fizetési határidő lejártát követő 15 nap elteltével elektronikus úton megkeresi az adóhatóságot behajtás végett, ha a köztartozás összege eléri vagy meghaladja a 10 000 forintot, az ingatlan nyilvántartási eljárás igazgatási szolgáltatási díja, a szabálysértési költség, valamint az elővezetési költség esetén az 5 000 forintot.

A törvényi rendelkezés módosított szövege alapján tehát az adók módjára behajtandó köztartozásnak minősülő fizetési kötelezettséget megállapító, nyilvántartó szerv, illetőleg a köztartozás jogosultja (a továbbiakban: Megkereső) 2017. január 1. napját követően már csak elektronikus úton juttathatja el a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz (a továbbiakban: NAV) az Art. 161. § rendelkezéseivel érintett megkereséseit.

A megkereséseket a NAV által rendszeresített, és a NAV internetes honlapján 2017. január 1. napjától elérhető, a bevallásokkal analóg módon kezelhető adatlapon kell benyújtani (nyomtatvány neve: EMEGKER).

A benyújtás előfeltétele, hogy a Megkeresők a kapcsolódó ügyviteli folyamatokra regisztrálják magukat, és ennek eredményeként rendelkezzenek az Ügyfélkapu útján benyújtott megkeresés NAV általi befogadásához szükséges egyedi regisztrációs azonosító számmal.

Annak érdekében, hogy 2017. január 1. napjától már zökkenőmentesen nyújthassák be elektronikus úton kérelmeiket a Megkeresők, a regisztráció lebonyolítására már 2016. október 15. napjától lehetőséget biztosít a NAV.

A regisztrációs eljárásban a Megkeresőnek – kizárólag a NAV által rendszeresített regisztrációs nyomtatványokon – meg kell jelölnie, hogy milyen jogcímen, milyen jogszabályi felhatalmazás alapján, és milyen szervezeti hierarchiai szinten adhat át a NAV részére hátralékos kötelezettséget végrehajtási eljárás lefolytatása céljából. A regisztráció során a NAV-nak azt kell vizsgálnia, hogy a kérelemben megadott jogcímek és az azokhoz kötött jogszabályi rendelkezések megfelelnek-e a hatályos jogszabályi rendelkezésekben foglaltaknak, illetve hogy azok köthetők-e a kérelmet benyújtóhoz, mely összefüggések megléte esetén biztosítható ténylegesen a megkeresői státusz. Mindezen feltételek fennállása esetén veszi fel megkeresői nyilvántartásába a NAV a Megkeresőt, és biztosít számára egy regisztrációs azonosító számot, mellyel a megkeresések benyújtásakor tudja azonosítani magát.

A regisztrációs kérelem befogadása során a NAV nem vizsgálja, hogy a Megkereső rendelkezik-e Ügyfélkapus regisztrációval, azonban azt hangsúlyozzuk, hogy annak megléte a kérelem benyújtásakor már elengedhetetlen lesz. 

Letölthető dokumentumok
EAMBK-regisztráció141KB
EAMBK-regisztráció módosítás160KB
EAMBK-regisztráció-jogutód bejelentése148KB

Forrás: NAV 
Minden jog fenntartva – www.adosziget.hu – adosziget@adosziget.hu

Feliratkozom az Adó Sziget szakmai hírlevélre

Okos Armada könyvelőprogram
Megosztás

About Author

Comments are closed.