Építőipari szerződésekből származó jogviták – Mire szolgál a Teljesítésigazolási Szakértői Szerv eljárása?

0

Az építőipar területén előforduló jogviták gyakran az építési vállalkozó általi teljesítés és elszámolás körül alakulnak ki. Ezekben az esetekben, ha bíróság elé kerül az ügy, szinte minden esetben szakértői vélemény beszerzésére van szükség, és a per eldöntése az ügy bonyolultsága esetén hosszabb időt is igénybe vehet. A Teljesítésigazolási Szakértői Szerv eljárása olyan peren kívüli út, amelynek célja, hogy elősegítse az ilyen jellegű viták gyorsabb rendezését.

Mi a Teljesítésigazolási Szakértői Szerv?

A Teljesítésigazolási Szakértői Szerv (röviden: TSZSZ) a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő, független szakértői szervezet, amely törvényben meghatározott építőipari vitás kérdésekben szakértői vélemény kiadására jogosult. A TSZSZ működése az iparkamarától független. A kamara a szakértői szervet, annak tagjait nem utasíthatja.

Milyen esetekben lehet kérni a TSZSZ eljárását?

A TSZSZ-hez az építészeti-műszaki tervezési, kivitelezési szerződések teljesítésével, elszámolásával kapcsolatos vitás kérdések esetén lehet fordulni, ha a teljesítésigazolás kiadása nem történt meg, a kiadása vitás, vagy a teljesítésigazolás kiadásra került, de a kifizetés nem történt meg. Így például, ha az építési vállalkozó teljesítette az épület felépítésére vonatkozó megrendelést, de a megrendelő nem hajlandó elfogadni és igazolni a teljesítést, akkor a vállalkozó a szakértői szervhez fordulhat.

A TSZSZ-nek a fenti esetekben a megrendelő, a tervező, a kivitelező vagy az alvállalkozó adhat megbízást szakértői vélemény elkészítésére.

A TSZSZ megvizsgálja a szerződés teljesítését, és szakvéleményt ad. A szakvélemény tárgya a teljesítés megtörténte vagy a teljesítés szerződésnek nem megfelelő volta, illetve, hogy a teljesítésért járó ellenérték megfizetése milyen összegben indokolt. Ennek során a TSZSZ vizsgálja a vállalkozót a szerződés szerint terhelő munkákat. Vizsgálja e munkák közül a bizonyíthatóan elvégzett munkák mennyiségét és minőségét, és az elvégzett munkák értékét.

A TSZSZ eljárása

A TSZSZ a szakvéleményhez szükséges vizsgálatot szükség esetén a helyszínen végzi el, és a szakértői véleményét 30 napon belül elkészíti. E határidő az ügy bonyolultságára tekintettel egy alkalommal további 30 nappal meghosszabbítható. Tehát legkésőbb 60 napon belül a szakvélemény a megbízó rendelkezésére áll.

A szakvélemény elkészítése díjköteles, amely a kérelmező által megjelölt vitatott bruttó érték 1%-a, de legalább 60 000 forint és legfeljebb 450 000 forint.

A TSZSZ szakvéleménye természetesen nem azonos erejű a bírósági ítélettel, de amennyiben a másik fél a szakvéleménnyel alátámasztott fizetési kötelezettségét nem teljesíti, akkor a szakvélemény alapján per indítható ellene. A TSZSZ szakvéleményére alapított pert a szakvélemény kézbesítésétől számított 60 napon belül lehet megindítani. E perekre olyan eljárásjogi szabályok vonatkoznak, amelyek a jogvita gyorsabb befejezését szolgálják. Így például a TSZSZ szakvéleménye ugyanolyan bizonyítéknak minősül, mintha a szakvéleményt a perben kirendelt szakértő terjesztette volna elő, a bíróság pedig soron kívül jár el az ilyen perekben.

Dr. Szabó Gergely
ügyvéd
– – – – – – – –
A fenti rövid tájékoztatás a teljesség igénye nélkül, figyelemfelhívó céllal készült, mely nem minősül jogi tanácsadásnak.
A megbízható jogi képviselő
Kocsis és Szabó Ügyvédi Iroda
info@kocsis-iroda.hu
+36 (1) 266-6621, +36 (30) 692-9392
www.kocsis-iroda.hu, www.kocsisszabougyved.hu
Kövessen bennünket itt is: Facebook, Instagram, LinkedIn, Pinterest

Minden jog fenntartva – www.adosziget.hu – adosziget@adosziget.hu

Feliratkozom az Adó Sziget szakmai hírlevélre

Összeszerelő üzemek készlet és számlázó szoftvere
Megosztás

About Author

Comments are closed.