Apa részére járó pótszabadság

0

Amikor szabadságot adunk ki, erre a nem munkával töltött időre távolléti díjat kell fizetnünk. Az alapszabadság mellett különböző jogcímeken pótszabadságokra is jogosult lehet dolgozónk. A pótszabadságok között azonban van egy típus, mely némiképp különbözik a többitől. Ez a pótszabadság az apa részére kiadható szabadság. Cikkünkben az apa részére járó pótszabadság szabályait, valamint az erre kifizetett távolléti díj munkáltatót érintő visszaigényléséhez kapcsolódó tudnivalókat mutatjuk be.

Jó, ha tudjuk, hogy az apának gyermeke születése esetén, legkésőbb a születést követő második hónap végéig, öt, ikergyermekek születése esetén hét munkanap pótszabadság jár, melyet kérésének megfelelő időpontban kell kiadnunk. Ez a típusú szabadság olyan esetben is jár az apukának, ha kisgyermeke sajnos halva születik, vagy meghal, ezzel is segítve, hogy az apukának legyen ideje nyugodtabb körülmények között feldolgozni a nehézségeket ebben a nem könnyű időszakban. De persze reméljük, hogy ilyenre sosem kerül sor.

Célszerű figyelnünk arra, hogy munkavállalónk részére, ha munkaviszonya év közben kezdődött vagy szűnt meg, a szabadság arányos része jár. E szabály alól azonban kivétel az apa részére járó szabadságnapok megállapítása, ugyanis ez esetben nem kell arányosítanunk a szabadságos napokat. Erre az időre szintén mentesül a munkavégzési kötelezettség alól és a távol töltött időre ez esetben is távolléti díjat kell fizetnünk.

Nem árt tudnunk, hogy munkavállalóinknak számfejtett pótszabadság idejére járó távolléti díj és munkáltatói közteher, azaz a szociális hozzájárulási adó és szakképzési hozzájárulás összege a munkáltató részére a központi költségvetésből megtérítésre kerül. Ez a lehetőség a Munka törvénykönyvéről szóló törvény hatálya alá tartozó munkáltatóra és az általa foglalkoztatott, gyermek születése esetén járó pótszabadságra jogosultra terjed ki.

Munkavállalóinktól milyen dokumentumokat kell bekérnünk a pótszabadság igényléséhez?

A pótszabadság igényléséhez a munkavállalóinknak be kell mutatniuk a gyermek eredeti születési anyakönyvi kivonatát, illetve halva született gyermek esetén a halottvizsgálati bizonyítvány eredeti példányát, és írásban nyilatkozniuk kell arról, hogy a szülői felügyeletet gyakorló vér szerinti vagy örökbefogadó apa szülői felügyeleti jogát bíróság nem szünetelteti, vagy nem szüntette meg.

Dokumentációs és nyilvántartási kötelezettség

Az igénybevételi jogosultságot ellenőrizhető módon, írásban dokumentálnunk kell. Ennek során a fentiekben felsorolt, a dolgozónktól bekért okiratokról másolatot készíthetünk. A pótszabadság igénybevételéről nyilvántartást is vezetnünk kell. A nyilvántartásunknak tartalmaznia kell az igénybe vevő nevét, a ténylegesen igénybe vett napok számát, időpontját, a távolléti díj kiszámításának módját, összegét és a számított közterheket. Jó, ha tudjuk, hogy a teljes körű dokumentációnkhoz tartozik az is, hogy az apukától bekért okiratok másolatát és a dolgozónk nyilatkozatát is megőrizzük.

Ha a munkavállalónk a pótszabadságra jogosító időtartamon belül munkahelyet változtat, az új munkáltatójánál akkor jogosult a pótszabadság igénybevételére, ha igazolja, hogy az előző munkáltatónál a pótszabadságot részben vagy egészben még nem vette igénybe. Erről – és részleges igénybevétel esetén a már kivett napok számáról – az előző munkáltató a munkavállalónk kérésére három munkanapon belül köteles igazolást kiadni.

BÉR és TB elszámolási Humánügyviteli Rendszer
XL-Bérprogram és TB-elszámolási Rendszer 2024.

Az apát megillető pótszabadsággal összefüggő költségek megtérítése

Az apát megillető pótszabadsággal összefüggő költségek megtérítése iránti kérelmünket munkáltatóként a Magyar Államkincstárnak az igénylő székhelye vagy telephelye szerint illetékes területi szervéhez kell benyújtanunk.

Az Igazgatóság ellenőrzi az apát megillető pótszabadság alapján járó, kifizetett és elszámolt távolléti díj és közterhei nyilvántartását, annak jogszerűségét és elszámolását. Az ellenőrzés a kifizetést megelőzően a munkáltató által benyújtott, erre a célra rendszeresített nyomtatvány vagy elektronikus űrlap adatainak formai, tartalmi és összegszerű ellenőrzése alapján, továbbá szükség esetén a helyszínen, kifizetett költségtérítés tekintetében utólagos helyszíni ellenőrzés keretében történik.

A munkáltatóként az apát megillető és részére kifizetett távolléti díj és annak közterhei megtérítését az erre a célra rendszeresített nyomtatványon vagy elektronikus űrlapon, március 31-éig, június 30-áig, szeptember 30-áig, valamint december 31-éig kérelmezhetjük. Az Igazgatóság a benyújtási határidőt követő tizenöt napon belül a kimutatott – negyedéven belül összesített – összeget átutalja. Jó, ha tudjuk, hogy a munkáltató által kifizetett távolléti díj és annak közterhei legkésőbb a kifizetéstől számított három évig számolhatóak el.

A formanyomtatvány és annak kitöltési útmutatója az alábbi linkről letölthető:

http://www.allamkincstar.gov.hu/hu/nem-lakossagi-ugyfelek/a-gyermek-szuletese-eseten-az-apat-megilleto-potszabadsag-int/3318/

És most nézzünk egy példát az apa részére megállapított pótszabadság összegének megállapítására vonatkozóan!

Dolgozónk gyermeke megszületett, ezért 5 munkanapnyi pótszabadságot szeretne igénybe venni, melyet időben jelzett is felénk. Dolgozónk bruttó alapbére 220.100 forint. A 2018. március hónapban az alapbéren kívül egyéb olyan típusú juttatás nem került elszámolásra, mely szociális hozzájárulási adó, s így szakképzési hozzájárulás alapját képezné. Az igényelt szabadság ideje: 2018. március 21. – 2018. március 27.

A távolléti díj számításakor a tárgyhavi alapbér összegét vettük alapul. Egyéb tényezők a megelőző hat havi időszakban – mint például kifizetett bérpótlékok, teljesítménybérek – a távolléti díj napi összegét nem befolyásolták.

2018. január 1-jétől a szociális hozzájárulási adó mértéke 19,5 százalék, míg a szakképzési hozzájárulás mértéke változatlanul 1,5 százalék.

Apa részére járó pótszabadság távolléti díjának összege az 5 munkanapra: 55.025 Ft
Az adott hónapban a szociális hozzájárulási adó teljes alapja: 220.100 Ft
Az adott hónapban a szociális hozzájárulási adó teljes összege: 42.920 Ft
Az adott hónapban a szakképzési hozzájárulás teljes alapja: 220.100 Ft
Az adott hónapban a szakképzési hozzájárulás teljes összege: 3.302 Ft
Az adott hónapban összesen levont adó, járulék: 46.222 Ft

Apa részére járó pótszabadságra eső adó és járulék kiszámítása így fog kinézni példánk esetében:
(55.025 / 220.100) * 46.222 = 11.556 forint

Tehát a pótszabadság idejére kifizetett távolléti díj 55.025 forint, míg az erre az összegre eső közteher összege 11.556 forint. Ez alapján a pótszabadság költsége összesen 66.581 forint.

Munkáltatóként a szükséges nyilvántartásnak eleget tettünk, a jogosultsági feltételekkel rendelkezünk, és az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon igényeltük a pótszabadsággal összefüggő költségeink visszatérítését. Példánk esetében tehát 66.581 forintot az Magyar Államkincstár fog megtéríteni.

Legyünk figyelemmel arra, hogy milyen jogosultsági feltételek esetén, mely időtartamig és díjazás mellett számolhatjuk el az apa részére járó pótszabadságot. Ne felejtsük el a mindehhez kapcsolódó adminisztráció betartását sem.

[Forrás:
A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 118. §. (4) bek., 121. §. (1) bek.
A gyermek születése esetén az apát megillető pótszabadság igénybevételéről és a pótszabadsággal összefüggő költségek megtérítéséről szóló 350/2014. (XII. 29.) Korm. rendelet]

Minden jog fenntartva – www.adosziget.huadosziget@adosziget.hu

Feliratkozom az Adó Sziget szakmai hírlevélre

Munkaidő-Nyilvántartás könnyedén!
Stabil, gyors, rugalmas, felhasználóbarát!

Megosztás

About Author

Comments are closed.