A végrehajtás során a munkabérből, illetve egyéb jövedelemből történő levonás

0

A 2017.06.22-én benyújtott törvényjavaslat módosítaná a munkabérből történő levonások mértékét. Nézzük meg, hogy hogyan változnának ezek, ha elfogadják a törvényjavaslatot.

Törvényjavaslat

A bírósági végrehajtásról szóló törvény 61. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

Az (1) bekezdés szerint csökkentett összegből – e törvényben foglalt részletes szabályok szerint – általában legfeljebb 20%-ot, kivételesen legfeljebb 33%-ot lehet levonni.

Jelenlegi szabályozás

A végrehajtás során a munkabérből történő levonásnál azt az összeget kell alapul venni, amely a munkabért terhelő, abból a külön jogszabály szerint levonással teljesítendő adónak (adóelőlegnek), egészségbiztosítási és nyugdíjjáruléknak, magánnyugdíj-pénztári tagdíjnak, továbbá egyéb járuléknak a levonása után fennmarad. Az így csökkentett összegből – e törvényben foglalt részletes szabályok szerint – általában legfeljebb 33%-ot, kivételesen legfeljebb 50%-ot lehet levonni.

Törvényjavaslat

A Vht. 65. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A munkaviszony alapján kapott munkabérből (a továbbiakban: munkavállalói munkabér) legfeljebb 20%-ot lehet levonni.

Jelenlegi szabályozás

A munkaviszony alapján kapott munkabérből (a továbbiakban: munkavállalói munkabér) legfeljebb 33%-ot lehet levonni.

XL IDŐ online munkaidő nyilvántartó rendszer
XL IDŐ Online Munkaidő-nyilvántartó Rendszer

Törvényjavaslat

A Vht. 67. § (1) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

Az adós társadalombiztosítási nyugellátásából, korhatár előtti ellátásából, szolgálati járandóságából, táncművészeti életjáradékából és átmeneti bányászjáradékából (a továbbiakban együtt: nyugellátás) legfeljebb 20 százalékot lehet levonni.

Jelenlegi szabályozás

Az adós társadalombiztosítási nyugellátásából, korhatár előtti ellátásából, szolgálati járandóságából, táncművészeti életjáradékából és átmeneti bányászjáradékából (a továbbiakban együtt: nyugellátás) legfeljebb 33 százalékot lehet levonni.

Törvényjavaslat

A Vht. 68/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásaiból legfeljebb 20%-ot lehet levonni.

Jelenlegi szabályozás

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásaiból legfeljebb 33%-ot lehet levonni.

Általános indokolás

Mint tudjuk, az állampolgár a munkaviszonyból származó jövedelmét, illetve egyéb jövedelmét nem teljes egészben kapja meg, hanem azt levonások terhelik adó formájában. Számos ember bérét azonban sajnos nem csak ezek a levonások sújtják. Akinek élete során keletkezik valamilyen jellegű tartozása – hitel- vagy egyéb tartozás – és nem képes törleszteni azt, akkor az a végrehajtható határozat alapján levonásra kerül a munkáltató vagy egyéb szerv által. A jelenlegi szabályok alapján azonban akár a munkabér felét is levonhatják. Ez rengeteg embert a kilátástalanságba taszít, hiszen olyan alacsony jövedelemből kellene megélniük, amiből egyszerűen képtelenség kijönni. E tarthatatlan helyzet megoldása érdekében kívánjuk csökkenteni a végrehajtás során a munkabérből, illetve egyéb jövedelemből levonható összeget, így a törvényjavaslatunk alapján a végrehajtás során a jövedelemből jellemzően és maximum 20%-ot, kivételesen pedig legfeljebb 33%-ot lehetne levonni, alapelvként figyelembe véve, hogy a létfenntartás alapjaihoz szükséges összeget ne lehessen elvonni az adósoktól.

Részletes indokolás

A javaslat célja a bírósági végrehajtásról szóló törvénynek a módosítása annak érdekében, hogy a végrehajtás során ne tudják a jövedelemnek akár az 50%-át is levonni.


Forrás: www.parlament.hu
A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény
Minden jog fenntartva – www.adosziget.hu – adosziget@adosziget.hu

Feliratkozom az Adó Sziget szakmai hírlevélre

BÉR és TB elszámolási Humánügyviteli Rendszer
XL-Bérprogram és TB-elszámolási Rendszer 2024.
Megosztás

About Author

Comments are closed.