A túlóra pótlék mértéke és számítása: Erre figyelj!

0

A Munka törvénykönyve rögzíti, hogy a rendkívüli munkavégzés időszakára a munkavállalónak jár az időarányos munkabére és a túlóra pótlék is.

A Munka Törvénykönyve egyértelműen rögzíti, hogy a rendkívüli munkavégzés, vagyis a túlóra után járó bérpótlék a munkavállalónkat a rendes munkaidőre járó munkabérén felül illeti meg. Tehát értelemszerűen a rendkívüli munkavégzés időszakára a dolgozónknak jár az időarányos munkabére és a túlóra pótlék is. Ez esetben az egy órára járó alapbért úgy kell kiszámolnunk, hogy a havi alapbér összegét el kell osztanunk az adott hónap általános munkarend szerint teljesítendő órák számával. Itt figyelembe kell tehát vennünk azt is, hogy mennyi a dolgozónk szerződés szerinti, napi tényleges munkaideje.

NE FELEJTSÜK EL

Magának a bérpótlék 1 órára eső egységdíjának számítását a 174-es osztószámmal kell megállapítanunk. Mindemellett legyünk figyelemmel arra is, hogy részmunkaidős vagy az általánostól eltérő teljes munkaidős foglalkoztatás esetén a 174-es osztószám arányos részével kell számolnunk. Tehát, ha például a dolgozónk munkaideje 4 óra, akkor (174 / 8) * 4 = 87 lesz ez az osztószám.

A munkavállalónknak 50% mértékű túlóra pótlék jár:

a) a munkaidő-beosztás szerinti napi munkaidőt meghaladóan elrendelt rendkívüli munkaidőben,
b) a munkaidőkereten felül vagy
c) az elszámolási időszakon felül végzett munka esetén.

Jó, ha tudjuk, hogy a felsorolt 3 esetben munkaviszonyra vonatkozó szabály vagy a felek megállapodása alapján szabadidőt is adhatunk dolgozóinknak. Ha úgy döntünk, hogy szabadidőt biztosítunk a dolgozóknak egy ilyen esetben, fontos, hogy az nem lehet kevesebb az elrendelt rendkívüli munkaidő vagy a végzett munka tartamánál, továbbá erre az időszakra az alapbér arányos részét kell megfizetnünk.

Dolgozóinknak 100% mértékű túlóra pótlék jár a munkaidő-beosztás szerinti heti pihenőnapra (heti pihenőidőre) elrendelt rendkívüli munkaidőben történő munkavégzés esetén. Vegyük azonban azt is számításba, hogy a bérpótlék mértéke 50% mértékű is lehet abban az esetben, ha egy másik heti pihenőnapot (heti pihenőidőt) biztosítunk cserébe a munkavállalónknak.

Ne felejtsük el azt sem, hogy a munkaszüneti napra elrendelt rendkívüli munkaidőben történő munkavégzés esetén munkavállalóinkat szintén 100% mértékű bérpótlék illeti meg. Viszont ez esetben is igaz, hogy a bérpótlék mértéke 50% mértékű is lehet abban az esetben, ha egy másik heti pihenőnapot (heti pihenőidőt) biztosítunk cserébe a munkavállalónknak.

BÉR és TB elszámolási Humánügyviteli Rendszer
XL-Bérprogram és TB-elszámolási Rendszer 2024.

Nézzünk erre is egy példát!

A dolgozónk napi munkaideje 8 óra. Havi alapbére: 200.000 Ft. 2020. március 22-én beosztás szerinti munkaidő: 8:00 – 16:00. Ezen a napon dolgozónknak két óra rendkívüli munkavégzést is elrendeltünk. Tényleges munkaidő: 8:00 – 18:00. Így a rendes munkaidőn felül ledolgozott órák száma összesen 2 óra volt.

A Munka Törvénykönyvében rögzített pótlékalap osztószámát a következőképpen szükséges meghatároznunk:

  • általános teljes napi munkaidő esetén 174 óra
  • rész- vagy általánostól eltérő teljes napi munkaidő esetén a 174 óra arányos része.

Ez esetben az 1 órára járó pótlékalap meghatározásakor 174 lesz az osztószám, tekintettel arra, hogy dolgozónkat az általános napi teljes munkaidőben foglalkoztatjuk, azaz napi 8 órában.

Tehát 200.000 Ft / 174 óra = 1.149 Ft lesz a „túlóra” pótlék 1 órára eső egységdíja.

50 %-os mértékű „túlóra” pótlék számítás így fog kinézni a példánk esetében:

(200.000 Ft / 174) * 50% * 2 ledolgozott óra = 1.149 Ft

Tekintettel arra, hogy a rendkívüli munkavégzésért járó „túlóra” pótlék a rendes munkaidőre járó munkabéren felül jár, azaz erre a plusz két órára arányos munkabért is fizetnünk kell.

2020. március hónapban 22 munkanap van. Figyelembe kell vennünk a dolgozó munkaidejét is, ami a példánk esetében 8 óra, így ebben a hónapban teljesítendő munkaóra 176 óra lesz.

És most nézzük a számokat:

200.000 / 176 = 1.136 Ft lesz az 1 órára eső alapbér.

A dolgozónk 2 órát dolgozott a rendes munkaidején felül, ezért

2 * 1.136 = 2.272 Ft-ot kap pluszban a havi alapbére mellett.

Így dolgozónknak erre a napra

2.272 Ft alapbér és 1.149 Ft „túlóra” pótlék is jár a 200.000 Ft havi alapbére mellett.

Figyeljünk tehát az 50% és 100% mértékű „túlóra” pótlék elszámolására vonatkozó törvényi előírások betartására és legyünk tekintettel arra is, hogy szabadidő és pihenőnap is adható dolgozóinknak bizonyos esetekben!

Minden jog fenntartva – www.adosziget.hu – adosziget@adosziget.hu

Feliratkozom az Adó Sziget szakmai hírlevélre

XL IDŐ online munkaidő nyilvántartó rendszer
XL IDŐ Online Munkaidő-nyilvántartó Rendszer
Megosztás

About Author

Comments are closed.