A munkaerő piacra lépők után érvényesíthető adókedvezmény

0

A munkaerőpiacra lépő személyt munkaviszonyban foglalkoztató kifizető adókedvezményt vehet igénybe az őt a munkaviszonyra tekintettel terhelő adóból.

Jelen esetben munkaerőpiacra lépőnek minősül az, aki az állami adó- és vámhatóság rendelkezésére álló adatok szerint a kedvezményezett foglalkoztatás kezdetének hónapját megelőző 275 napon belül legfeljebb 92 napig rendelkezett a Tbj. szerint biztosítási kötelezettséggel járó munkaviszonnyal, egyéni-, társas vállalkozói jogviszonnyal.

Figyeljünk rá, hogy e szabály alkalmazása szempontjából a biztosítási kötelezettséggel járó munkaviszonyba, egyéni-, társas vállalkozói jogviszonyba a csecsemőgondozási díj, a gyermekgondozási díj, a gyermekgondozást segítő ellátás vagy a gyermeknevelési támogatás (együtt: anyasági ellátás) folyósításának időszakát, valamint a közfoglalkoztatásban történő részvétel időtartamát nem kell beszámítani. Fontos, hogy a kedvezményezett foglalkoztatás kezdetének minősül az anyasági ellátásban részesült, illetve részesülő természetes személynek a korábbi kifizetőjénél történő ismételt munkába állásának kezdete is.

Ne felejtsünk figyelni arra sem, hogy a kifizetőnek az adókedvezmény összegét havonta, az adott hónapban fennálló adófizetési kötelezettséget eredményező munkaviszonyonként külön-külön kiszámított részkedvezmények összegeként kell megállapítania.

A részkedvezmény egyenlő a foglalkoztatott természetes személyt (munkavállalót) az adómegállapítási időszakra megillető, az adó alapjának megállapításánál figyelembe vett, a munkavállalót terhelő közterhekkel és más levonásokkal nem csökkentett (bruttó) munkabér, de legfeljebb a minimálbér után a 19,5%-os adómértékkel megállapított összeggel a foglalkoztatás első két évében, és legfeljebb a minimálbér után a 19,5%-os adómérték 50 százalékával megállapított összeggel a foglalkoztatás harmadik évében.

Abban az esetben, ha a természetes személyt foglalkoztató kifizető a kedvezmény érvényesítési időszaka alatt megváltozik, az új kifizető a természetes személy után az érvényesítési időszak végéig igénybe veheti az adókedvezményt, ideértve azt az esetet is, ha a természetes személy foglalkoztatása nem folyamatos.

A kedvezményt a kifizető csakis a feltételek fennállásáról kiállított igazolás birtokában érvényesítheti.

Az igazolást a feltételek fennállásáról az állami adó- és vámhatóság
a) az adózás rendjéről szóló törvény szerinti biztosítotti bejelentés megtételét követően, hivatalból, a foglalkoztatás kezdő időpontját követő hónap 10. napjáig,
b) biztosítotti bejelentés hiányában a kifizető havi bevallásban tett kérelmére
állítja ki és elektronikus kapcsolattartás útján megküldi a kifizető részére.

Nem árt ha tudjuk, hogy a részkedvezmény azon egész hónap tekintetében is megilleti a kifizetőt, amelyben a kedvezményezett foglalkoztatás első két éve, illetve harmadik éve véget ér.

Forrás: 2018. évi LII. törvény a szociális hozzájárulási adóról
Minden jog fenntartva – www.adosziget.hu – adosziget@adosziget.hu 

Armada Okos Könyvelőprogram

Armada Okos Könyvelőprogram

KÖNYVELŐPROGRAM AZ ARMADÁTÓL

Kérjen Díjmenetes Távbemutatót!

Megosztás

About Author

Comments are closed.