A közhasznú jogállás

0

Nonprofit szervezeteknek minősülnek az egyesületek, alapítványok (civil szervezetek), köztestületek és a közalapítványok. A közhasznú szervezetté minősíthető szervezet e jogállását a közhasznú szervezetként való nyilvántartásba vétellel szerzi meg.

Nézzük meg, hogy mely szervezet minősíthető közhasznúvá.

Közhasznú szervezetté minősíthető az a szervezet

 • amit Magyarországon vettek nyilvántartásba,
 • közhasznú tevékenységet végez,
 • a társadalom és az egyén közös szükségleteinek kielégítéséhez megfelelő erőforrásokkal rendelkezik, továbbá
 • megfelelő társadalmi támogatottsága kimutatható, és
 • civilszervezet, vagy olyan egyéb szervezet, amelyre vonatkozóan a közhasznú jogállás megszerzését törvény lehetővé teszi.

Közhasznú tevékenység minden olyan tevékenység, amely a létesítő okiratban megjelölt közfeladat teljesítését közvetlenül vagy közvetve szolgálja, ezzel hozzájárulva a társadalom és az egyén közös szükségleteinek kielégítéséhez.

Megfelelő erőforrás akkor áll a szervezet rendelkezésére, ha az előző két lezárt üzleti évére a következő feltételek közül legalább egy teljesül:

 • az átlagos éves bevétele meghaladja az 1 millió forintot, vagy
 • a két év egybeszámított adózott eredménye (tárgyévi eredménye) nem negatív, vagy
 • a személyi jellegű ráfordításai (kiadásai) – a vezető tisztségviselők juttatásainak figyelembevétele nélkül – elérik az összes ráfordítás (kiadás) egynegyedét, ideértve a

közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek által összesen teljesített munkaórák értékét is).

Okos Armada Bérprogram

Megfelelő társadalmi támogatottság akkor mutatható ki a szervezetnél, ha az előző két lezárt üzleti évére a következő feltétel közül legalább egy teljesül:

 • a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerint a szervezetnek felajánlott összegből kiutalt összeg eléri – az államháztartás alrendszereitől kapott támogatások nélkül számított – összes bevétel 2 százalékát, vagy
 • a közhasznú tevékenység érdekében felmerült költségek, ráfordítások elérik az összes ráfordítás felét a 2 év átlagában, vagy
 • közhasznú tevékenységének ellátását tartósan (2 év átlagában) legalább 10 közérdekű önkéntes tevékenységet végző személy segíti.

A beszámoló adatai alapján a közhasznú jogállás nyilvántartásba vételére illetékes szerv minden letétbe helyezés alkalmával megvizsgálja e feltételek teljesülését, hiszen 2 egymást követő lezárt üzleti évben kell megfelelni a követelményeknek. Ha e feltételek nem teljesülnek, akkor a szervezet közhasznú jogállását – nem pedig magát a szervezetet – a bíróság megszünteti és az erre vonatkozó adatot a nyilvántartásából törli.

A közhasznúsági nyilvántartásba vételt kérelmező szervezet létesítő okiratának tartalmi elemeit jogszabály határozza meg.

Csak a közhasznúsági nyilvántartásba vett szervezet jogosult a közhasznú megjelölés használatára és a közhasznú jogálláshoz kapcsolódó kedvezmények igénybevételére. A közhasznúsági nyilvántartásba vétel iránti kérelem bármikor benyújtható, illetve a közhasznú jogállás elnyerhető akkor, ha a szervezet rendelkezik az ahhoz szükséges feltételekkel, amit a két egymást követő üzleti évi beszámoló adatai támasztanak alá.


Forrás: NAV
Minden jog fenntartva – www.adosziget.hu – adosziget@adosziget.hu

Feliratkozom az Adó Sziget szakmai hírlevélre

Okos Armada könyvelőprogram
Megosztás

About Author

Comments are closed.