A Környezetvédelmi termékdíj bevallásának határideje

0

A termékdíj célja, hogy ösztönözze a szennyezőanyag kibocsátásának csökkentését. A környezetvédelmi termékdíj bevallásának határideje:

Termékdíjas szabályozás

Az egyes termékek használatukkal, valamint elhasználódásuk után is jó ideig terhelik vagy veszélyeztetik még a környezetet. A termékdíjas szabályozást azon céllal hozták létre, hogy ösztönzőleg hasson a szennyezőanyag kibocsátásának csökkentésére, elősegítse a természeti erőforrásokkal való takarékos gazdálkodást, illetve a hazai és nemzetközi előírásokon alapuló hulladékgazdálkodási célkitűzések megvalósulását. További célja, hogy a termékdíj-köteles termékek által közvetve vagy közvetlenül okozott környezeti károk megelőzéséhez, mérsékléséhez az állam számára pénzügyi forrásokat teremtsen.

Környezetvédelmi termékdíj bevallásának határideje

A környezetvédelmi termékdíjat, annak előlegét, valamint a gépjárműtermékdíj-átalányt a NAV honlapján közzétett formanyomtatványon, elektronikusan kell bevallani a következő gyakorisággal és határidőben:

a hulladékhasznosítási kötelezettségét kollektív teljesítéssel végző kötelezett az általa elsőként belföldi forgalomba hozott, saját célra felhasznált vagy készletre vett termékdíjköteles termékekrőlnegyedévente, a tárgynegyedévet követő hónap 20. napjáig,
a hulladékhasznosítási kötelezettségét kollektív teljesítéssel végző kötelezett a termékdíj-előlegrőla harmadik negyedévre vonatkozó bevallás benyújtásával együtt a harmadik negyedévet követő hónap 20. napjáig,
a gépjármű alkotórészeként, tartozékaként termékdíjköteles terméket belföldi forgalomba hozó, saját célra felhasználó vagy készletre vevő termékdíjátalányfizetésre jogosult kötelezett a gépjárműtermékdíjátalányrólnegyedévente, a tárgynegyedévet követő hónap 20. napjáig,
az egyéni hulladékkezelést választó kötelezett a termékdíjelőlegre vonatkozóana tárgyév december 20-ig,
az egyéni hulladékkezelést választó kötelezett az általa elsőként belföldi forgalomba hozott, saját célra felhasznált vagy készletre vett termékdíjköteles termékek, valamint a hasznosított termékekrőlévente, a tárgyévet követő év április 20. napjáig,
a csekély mennyiségű kibocsátó átalányfizetést választó kötelezett a törvényben meghatározott kibocsátási határok bármelyikének túllépése esetén, arra a negyedévre nézve, amelyben a mennyiségi határ túllépése megtörtént, továbbá a tárgyév hátralévő idejére valamennyi termékkörrőlnegyedévente, a tárgynegyedévet követő hónap 20. napjáig,
a csekély mennyiségű termékdíjköteles termék forgalomba hozatalára, saját célú felhasználására, vagy készletre vételére tekintettel átalányfizetést választóa tárgyévet követő év január 20-ig.40 kötelezettnek (csekély mennyiségű kibocsátó) a termékdíjátalányra vonatkozóan

Forrás: NAV

A kivétel

A fizetési határidő megegyezik a bevallás benyújtásának határidejével. Ez alól kivétel: a hulladékhasznosítási kötelezettségét kollektív teljesítéssel végző kötelezett harmadik negyedéves bevallásával egyidejűleg bevallott termékdíjelőleg fizetési határideje, ami a tárgyév december 20.

Jó ha tudjuk, hogy amennyiben a határidő munkaszüneti napra esik, a határidő a következő munkanapon jár le.

Minden jog fenntartva – www.adosziget.hu – adosziget@adosziget.hu

Feliratkozom az Adó Sziget szakmai hírlevélre

Servantes Könyvelőprogram
Megosztás

About Author

Comments are closed.