25 év alatti fiatalok kedvezménye

0

“A fiatalok kedvezménye a törvényi előírások szerint a jogosultsági hónapokban megszerzett alábbi jövedelmekre érvényesíthető”

A magánszemélyek összevont adóalapja többféle kedvezménnyel csökkenthető. Ilyen a négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezménye, a 25 év alatti fiatalok kedvezménye, a személyi kedvezmény, az első házasok kedvezménye és a családi kedvezmény. Az alábbiakban nézzük meg, a 25 év alatti fiatalok kedvezményre vonatkozó szabályokat.

2022. január 1-től a 25. életévét be nem töltött fiatal csökkentheti az összevont adóalapját a 25 év alatti fiatalok kedvezményével (a továbbiakban: fiatalok kedvezménye). A kedvezményre jogosult fiatalnak nem kell személyi jövedelemadót fizetnie a kedvezmény havi összegéig a jogosultságának időszakában, a törvényben meghatározott, összevont adóalapba tartozó jövedelmei után.

A kedvezmény alapja

A fiatalok kedvezménye a törvényi előírások szerint a jogosultsági hónapokban megszerzett alábbi jövedelmekre érvényesíthető:

 • a bérnek minősülő és más nem önálló tevékenységből származó jövedelemre, ilyenek különösen:
  • a munkaviszonyból, közfoglalkoztatási jogviszonyból származó jövedelem,
  • az adóköteles társadalombiztosítási ellátás (például táppénz, csecsemőgondozási díj, gyermekgondozási díj),
  • a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény alapján folyósított adóköteles ellátások,
  • a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló törvény alapján folyósított álláskeresési járadék, álláskeresési segély, keresetkiegészítés és keresetpótló juttatás,
  • a Magyar Honvédségnél tartalékos katonai szolgálatot teljesítő magánszemély e jogviszonyból származó jövedelme,
  • az előzőekben meghatározott jövedelmet pótló kártérítés (keresetpótló járadék),
  • a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyban végzett tevékenység díjazása,
  • a munkaviszony megszűnése miatt kifizetett végkielégítés, de a végkielégítés törvényben meghatározott mértéket meghaladó része nem képezi a kedvezmény alapját,
  • a társas vállalkozás magánszemély tagjának személyes közreműködése ellenértékeként kifizetett jövedelem,
  • a gazdasági társaság vezető tisztségviselőjének tevékenységére tekintettel adott juttatás,
  • a jogszabály alapján választott vagy kijelölt tisztségviselő tevékenysége (például igazgatótanácsi tag, felügyelőbizottsági tag) ellenértékeként kapott juttatás,
  • nemzetközi szerződés hatálya alatt a nem önálló munkából, ennek hiányában az adott állam joga szerinti munkaviszonyból származó jövedelem,
  • az országgyűlési képviselők, nemzetiségi szószólók, polgármesterek e tevékenységből származó jövedelme,
  • az állami projektértékelői jogviszonyból származó jövedelem.
XL IDŐ online munkaidő nyilvántartó rendszer
XL IDŐ Online Munkaidő-nyilvántartó Rendszer
 • Az önálló tevékenységből származó jövedelmek közül:
  • a vállalkozói jövedelem szerinti adózást alkalmazó egyéni vállalkozó vállalkozói kivétjére, átalányadózás esetén az átalányban megállapított jövedelmére,
  • a mezőgazdasági őstermelő e tevékenységéből származó jövedelmére,
  • az európai parlamenti képviselő e tevékenységéből származó jövedelmére,
  • a helyi önkormányzati képviselő e tevékenységéből származó jövedelmére,
  • a választott könyvvizsgáló e tevékenységéből származó jövedelmére,
  • a magánszemély által nem egyéni vállalkozóként kötött, díjazás ellenében történő munkavégzésre irányuló, más szerződés alapján folytatott tevékenységéből, például megbízásból származó jövedelmére.

A kedvezmény kizárólag a jogosultsági hónapban megszerzett jövedelemre érvényesíthető. Ha a magánszemély jogosultsága év közben megszűnik és a kedvezménykeretét nem tudta érvényesíteni maradéktalanul a jogosultsági hónapokban megszerzett jövedelmére, akkor nincs lehetősége arra, hogy a fennmaradó részt a többi hónapban megszerzett jövedelmére érvényesítse.

Ha a jogosultság az adóév egészében nem áll fenn, és a jogosultsági hónapokban megszerzett, önálló tevékenységből származó jövedelem másként nem állapítható meg, azt az ilyen címen megszerzett adóévi jövedelemnek a jogosultsági hónapokkal arányos részeként kell figyelembe venni.

Például a fiatal 2022. április 4-én tölti be a 25. életévét. A megbízási szerződése 2022. január 10-től június 20-ig tart. A megbízási időszakra kifizetett díjazásból származó jövedelem 600 ezer forint. A megbízási időszak 6 hónap, amelyből 4 tekinthető jogosultsági hónapnak. A jövedelmet 4:2 arányban kell megosztani: A fiatalok kedvezményének alapját képezi (600 000/6×4 =) 400 000 Ft Adóköteles (600 000/6×2 =) 200 000 Ft.

A kedvezmény mértéke

A kedvezmény összege adóévenként legfeljebb a jogosultsági hónapok számának és a teljes munkaidőben alkalmazásban állók Központi Statisztikai Hivatal által közzétett, a tárgyévet megelőző év július hónapjára vonatkozó, nemzetgazdasági szintű bruttó átlagkeresetének szorzata. A kedvezmény havi összege 2022-ben 433 700 forint, ami 65 055 forinttal csökkentheti a fizetendő adót. Ha a jogosultság a teljes adóévben fennáll, akkor a kedvezmény adóalapot csökkentő összege 5 204 400 forint, ami adóban kifejezve 780 660 forintot jelent. Jogosultsági hónapként azok a hónapok vehetők figyelembe, amelyekben a fiatal a 25. életévét nem töltötte be, utoljára pedig a 25. életéve betöltésének hónapja.

Átmeneti szabály

A fiatalok kedvezménye első alkalommal a 2021. december 31-e után megszerzett bevétel adókötelezettségére alkalmazható. A kedvezmény munkaviszonyból származó jövedelemnél − a 2021. december 31-e utáni időszakra elszámolt, − a 2022 előtti évre vonatkozó, de 2022. január 10-e után kifizetett bevétel adókötelezettségére alkalmazható első alkalommal.

Forrás: NAV
Minden jog fenntartva – www.adosziget.hu – adosziget@adosziget.hu

Feliratkozom az Adó Sziget szakmai hírlevélre

XL-Bérprogram és TB-elszámolási Rendszer 2024.
Megosztás

About Author

Comments are closed.